lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF70 Datorteknik

Laborationer

2018/2019


Laborationsdelen i kursen är på 3 hp, vilket motsvarar 80 timmars arbete och är mer än den tid som är schemalagd. Det förväntas alltså att du arbetat med laborationerna innan de schemalagda tillfällena. Laborationerna skiljer sig åt svårighetsgrad, där den första laborationen är minst svår. Laborationshandledningen är skriven så att relativt små steg tas, och det är rekommenderat att följa dessa steg, även om det ibland kan kännas som väldigt små steg. Om du hoppar över delar eller rusar fram i snabb takt finns risk att du får problem längre fram i laborationen. Laborationerna går under läsvecka 1-7 i institutionens egna lokaler i E-huset, norra trapphuset, fjärde våningen. Laborationsutrustningen finns tillgänglig dygnet runt, dvs även utanför schemalagdtid.

Laborationerna kräver generellt sett mycket förberedelser. Se till att vara ute i god tid med att både läsa igenom handledningen och att göra förberedelseuppgifterna. Alla förberedelseuppgifter ska ha gjorts innan laborationstillfället börjar.

Där finns vanliga övningsuppgifter i labbhandledningarna med. Dessa kommer förbereda inför laborationerna och rekommenderas att göras innan.

Labbtider

 • Måndag 8-12 i E:4115, E:4116, E:4118 och E:4119
 • Torsdagar 8-12 i E:4115, E:4116, E:4118 och E:4119
 • Fredag 13-17 i E:4115, E:4116, E:4118 och E:4119
 • Varje lokal rymmer 16 studenter.

Gruppindelningen för laborationer anslås under fliken Anmälan, där du också anmäler dig till grupperna. Laborationerna utförs i par.

Organisation av laborationer, redovisning och resultatrapportering

 • Organisation
  • Studenterna arbetar i grupper (2 studenter max)
  • En lektion kommer att ges för att introducera varje laboration
  • Hemuppgifter ska vara lösta innan laborationen
  • Alla i en grupp ska bidra till att lösa uppgiften
  • Laborationsutrustningen finns tillgänglig dygnet runt så laborationer kan göras när som helst
  • Demonstration och hjälp av undervisningsassistenter under schemalagda laborationer
 • Laborationsredovisning
  • Demonatration görs efter avslutad laboratorieövning
  • Spara programkod för alla uppdrag
  • Svara på alla frågor för var och en av uppgifterna
  • Visa programkod för de uppgifter där du ombeds skriva ett nytt program eller ändra ett befintligt program
  • Demonstration kan ske under schemalagda laborationer
 • Laborationsrapportering
  • Se till att resultaten har registrerats
  • Kontrollera kursens webbsida
  • Om resultaten inte är synliga, kontakta den undervisningsassistent som du har visat på laboratorierna för att lösa problemet

Laborations- och övningshandledningar

Handledningarna är uppdelade i olika kapitel, som behandlar olika områden. I varje kapitel finns labuppgifter och ofta övningsuppgifter. Se till att göra alla. Till varje labb och övning finns "nyttiga länkar". Här finns oftast information ni behöver, som inte står i handledningen. Glöm inte att titta på dessa.

Datablad till ATmega1284.

Det går att ladda hem Atmel Studio 7 på denna länk.

Allt relaterat till laborationer finns även på Github: https://github.com/eit-lth/Computer-Organization

 

Labb och övning 1

Labb och övning 2

 

Labb och övning 3

 

Labb och övning 4

 

Frågor

För frågor angående laborationer kontakta Christoffer Cederberg eller Jonathan Sönnerup