lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITA30 Informationsöverföring

2018/2019 Vt2

Kursfakta


Kursansvarig: Ove Edfors
   
Lärare: Ove Edfors
  Sara Gunnarsson
   
Kursperiod: 2019-03-25 -> 2019-06-08
Poäng: 7.5 HP