Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kursbeskrivning

EITA05 Teknikhistoria, 2018/2019


Syftet med kursen "Teknikhistoria" är att genom historiska exempel från teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap, ge en insikt om och förståelse för möjligheterna och begränsningarna i dagens och morgondagens teknikutveckling. Kursen kopplar också den tekniska utvecklingen till människans villkor och samhällets utveckling i vid bemärkelse och integrerar därigenom många vetenskaper.

Historiska exempel från olika områden av teknik-, natur- och samhällsvetenskap flätas samman för att ge en allmänorientering och illustrera den idéhistoriska utvecklingen. Kursen är därför i stor utsträckning baserad på medverkan av gästföreläsare från skilda ämnen.

För betyget 3 krävs aktiv närvaro vid minst 75 % av föreläsningarna och seminarierna, dvs 12 utav 16, vardera med godkänd personlig reflektion. För betyget 4 eller 5 krävs dessutom godkänt enskilt arbete (rapport).

Kursansvarig: Kaan Bür
Kursadministratör: Erik Göthe

Kursen börjar på måndag, den 21/01, kl. 18.15 i salen E:A.

Sidansvarig: Kaan Bür |