lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITA05 Teknikhistoria

Litteratur

2018/2019


En intressant och lättläst bok om teknikhistoria är:

  • "Den kupade handen" av Bosse Sundin, Carlsson Bokförlag.

En mer utförlig lärobok i teknikhistoria är:

  • "Den skapande människan" av Staffan Hansson, Studentlitteratur.

En annan utförlig lärobok, dock på danska, i teknikhistoria är:

  • "Skruen uden ende" av Keld Nielsen, Henry Nielsen och Hans Siggaard Jensen, Nyt Teknisk Forlag.

En av kursens föreläsningar handlar om den svenske ingenjören Christopher Polhem. Föreläsaren är Michael Lindgren som också skrivit en bok om Polhem som gavs ut år 2011:

  • "Christopher Polhems Testamente" av Michael H Lindgren, Innovationshistoria Förlag.
Sidansvarig: Kaan Bür |