lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITA05 Teknikhistoria

Föreläsningar

2018/2019


Föreläsningar äger rum på måndagar kl 18.15-20.00 i sal E:A. (Kolla även TimeEdit.)

Anteckningar/slides kommer att vara tillgängliga på moodle, när möjligt före den kommande föreläsningen.

Datumen nedan är bestämda dock ämnena kan byta plats med varandra p.g.a. oförutsedda förändringar i den ansvariga föreläsarens kalender.

Datum

Föreläsning Nr.

A

R

Redigering

21/01 Introduktionsmöte, kursöversikt
-- Kaan Bür
--    
21/01 Paradigmskiften, teknikskiften och teknikutveckling
-- Anders Karlsson
01  
28/01 Djävulens kemister
-- Ulf Ellervik
02  
04/02 Om den matematiska analysens historia
-- Tomas Persson
03  
11/02 Vattnets historia i Malmö och Lund
-- Kenneth M. Persson
04  
18/02 "Vi var mobilvärldens Abba!" - historien om Ericssons mobiltelefoner
-- Per G. Ohlsson
05  
25/02 Några brobyggande ingenjörer
-- Skotte Mårtensson

06

 
04/03 Tekniken i hemmet
-- Boel Berner

07

 
11/03 Ingen föreläsning --
     
18/03 Ingen föreläsning -- tentavecka --
     
25/03 Kina - under lång tid världsledande på i stort sett alla teknikområden och idag åter en stormakt
-- Staffan Hansson
08  
01/04 Christopher Polhem - ingenjören som ville förändra Sverige!
-- Michael H. Lindgren
09
08/04
Om att veta var och när - tidmätningens fantastiska historia
-- Skotte Mårtensson
10
15/04 Ingenjörer och naturvetare på film
-- Thomas Kaiserfeld
11
22/04 Ingen föreläsning --
     
29/04 Ingen föreläsning -- tentavecka --
     
06/05 De största industrisatsningarna i Sverige åren runt sekelskiftet 1900 - om hur ny teknik möjliggjorde väldiga investeringar av stor betydelse
-- Staffan Hansson
12

13/05 Den medicinska strålningsfysikens historia
-- Bo-Anders Jönsson
13
20/05 Historien om nätet, informationsålders fundament
-- Björn Landfeldt
14
27/05 Avslutning, redovisning av projekt
-- Kaan Bür
15
16

 

Teckenförklaring (A/R):

 Anteckningarna till föreläsningen finns nu på moodlen.

 Reflektionerna till föreläsningen är nu rättade.

 Anteckningarna till föreläsningen är inte tillgängliga.

Sidansvarig: Kaan Bür |