lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETS075 Kösystem

Formelsamling

2016/2017


Formelsamlingen finns här

Alla förslag på förbättringar och påpekanden om fel mottages tacksamt!

Beräkning av spärrsannolikhet, i stället för Erlangtabell

Antal betjänare:

Rho = lambda/my:Resultatet kommer här!