lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETIN10 Kanalmodellering för trådlös kommunikation

2016/2017 Vt1

Kursfakta


Kursansvarig: Carl Gustafson
   
Lärare: Carl Gustafson
  Xuhong Li
   
Kursperiod: 2017-01-16 -> 2017-03-18
Poäng: 7.5 HP