Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Litteratur

ETIN10 Kanalmodellering för trådlös kommunikation, 2016/2017


Andreas F. Molisch. 
Mobile Wireless Communications, 2nd ed. 
ISBN: 978-0-470-74186-3
Wiley, IEEE press

 

 

Supplementary Material and Errata for 2nd Edition are available on:

http://www.wiley.com/legacy/wileychi/molisch/secondedition.html

 

Errata Dec. 2014:

 

http://www.wiley.com/legacy/wileychi/molisch/supp/useful_resources/Errata_Dec_2014.pdf