lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF25 Internet - teknik och applikationer

Tentamen

2017/2018


Dugga

Duggan är den 11/12 kl.14-16 i MA:10. Duggan är frivillig och består av 10 korta frågor som rör teorin på föreläsning 1-7 samt övning 1-4. Duggan kan ge max 10p totalt. Dina poäng på duggan adderas till dina poäng på Del A på tentan. Dugga-poängen gäller under ett läsår (dvs tentan samt de två omtentorna).

Tentamen

Tentan är den 12/1 kl.8-13 i Vic:3. Tentan består av 7 uppgifter som totalt kan ge 80p. Tentan består av en Del A (50p) och en Del B (30p). För att få godkänt på tentan krävs minst 30p på Del A samt 10p på Del B. Dina dugga-poäng adderas till dina poäng på Del A. Du får lov att ha en miniräknare på tentan.

Tentamen 170114 Exempellösningar (Går att kommentera)

Nedan finns två exempeltentor med lösningar. Dessa exempeltentor innehåller inte några frågor från föreläsningen om Internet Security. Det kommer att finnas 1-2 uppgifter på Del A från denna föreläsning (motsvarande ca 5p) 

Exempeltenta 1 Lösningar (uppdaterad 170109)

Exempeltenta 2 Lösningar (uppdaterad 170112)