lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF25 Internet - teknik och applikationer

Föreläsningar

2017/2018


Tentaexempel med lösningar

 

Föreläsning 1 (30/10): Introduktion

Denna föreläsningen ger en bakgrund till kursen, Internets historia, applikationer och utmaningar. Även kursens olika moment beskrivs.

Läsanvisningar

Kihl & Andersson: Kapitel 1, Introduktioner i kap. 12, samt hela 12.1

Stallings 10th ed: Chapter 1, Introductions of 24.1 and 24.2 (användarmodellerna client/server och P2P finns inte beskrivna i boken, använd slides för detta) 

Binära och hexadecimala talsystemet:

https://matematikvideo.se/lektioner/det-binara-talsystemet/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A4ra_talsystemet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hexadecimala_talsystemet

Föreläsning 2 (1/11): Digital kommunikation

Denna föreläsning handlar om hur man skickar bitar över en länk så att mottagaren kan tolka bitarna korrekt. Den går även igenom olika egenskaper hos länkar, tex prestanda och störningar. Dessutom beskrivs hur man översätta analog information (tex ljud och bilder) till digital data.

Läsanvisningar

Kihl & Andersson: 2.1-2.3, 3.1-2, 3.5-6 (ej CDM)

Stallings 10th ed: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2
5.1: ej Multilevel binary, Modulation rate, Scrambling techniques
5.2: ej Performance, Quadrature Amplitude Modulation
5.3: Ej Delta Modulation 8.1: ej Analog Carrier Systems, Wavelength Division Multiplexing
8.2: ej Digital Carrier Systems, SONET/SDH

Föreläsning 3 (6/11): Länklagret

Denna föreläsning handlar om länkprotokollets grundläggande uppgifter. Bitarna som kommer in på länken ska kunna tolkas som ramar. Bitfel måste upptäckas och hanteras.

Extramaterial om CRC för er som är intresserade. 

Läsanvisningar

Kihl & Andersson:  4.1-4.3, 4.5 (4.4 HDLC kan läsas som inledning till PPP)

Stallings: 6.1-6.5, 7.1-7.2, (7.3)
6.3: Ej Two-dimensional parity check
6.5: Ej Digital Logic
7.2: Stallings använder både "ACK" och "REJ". "REJ" beskrivs inte på föreläsningen. Dessutom beskriver Stallings algoritmen "Selective-Reject ARQ" som på föreläsningen heter "Selective-Repeat ARQ".  
7.3: Stallings beskriver enbart HDLC som till stora delar är samma som PPP.  

Föreläsning 4 (8/11): Nätaccess

Denna föreläsning handlar till största delen om IEEEs standarder för lokala nät, dvs Ethernet och WiFI (802.11). Först ges en översikt om hur flera terminaler kan skicka data över en gemensam länk, så kallade medium access control metoder.

Läsanvisningar

Kihl & Andersson: 5.1-5.6, 5.6: Point Coordination Function ingår ej

Hidden station problem finns inte beskrivet i Kihl & Andersson. Läs på https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_node_problem

Stallings: 11.1-4, 12.1, 12.2, 13.1, 13.3
11.2: Ej Logical Link Control
11.3: Enbart introduction
12.2: Enbart intros
13.3: Ej Point Coordination Function, MAC frame

Föreläsning 5 (13/11): Stora Datanät

Denna föreläsning ger en översikt för hur internetworking fungerar, alltså hur man kopplar ihop flera nät med varandra och får kommunikationen att fungera. Internetprotokollen introduceras även. Dessutom går vi igenom OSI-modellen.

Läsanvisningar

För alla böcker gäller att läsanvisningarna för denna föreläsning ska kombineras med nästa föreläsning.

Kihl & Andersson: Kapitel 6 + introduktioner i Kapitel 7 (följ slides)  

Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1

Föreläsning 6 (15/11): Internetprotokollen

Denna föreläsning fortsätter beskriva Internetprotokollen, med fokus på adressering i IPv4, IPv6, UDP och TCP.

Läsanvisningar

Kihl & Andersson: 7.1-7.6, 10.1-10.3 (ej TCP flödeskontroll och olika TCP varianter)  

Stallings: 14.1-4, 15.1-3, 21.5 
14.3: ICMP ingår i nästa föreläsning
14.4: Enbart det som ingår på föreläsningsslides

DHCP beskrivs även bra här.

Föreläsning 7 (20/11): Fortsättning på Internetprotokoll + Mobila system

Denna föreläsning är uppdelad i två delar. Först fortsätter vi gå igenom Internetprotokoll med främst WWW, DNS, och ICMP. Sedan beskrivs grunderna i mobila system, med exempel från GSM/UMTS och LTE.

Exakta läsansvisningarna definieras av föreläsningsslides.  

Kihl & Andersson: 3.3, 7.7, 7.9, 11.1+ intros i 11.2-4, 12.1, 12.4, 17.1, 18.1 (endast ping och traceroute), 13, 14.1-3

Stallings: 14.3 (ICMP), 24.2, 24.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, 17.3

Föreläsning 8 (20/11): Internet routing

Kihl & Andersson: 8, 9.3 – 9.4

Stallings: 19.1 & 19.2

Föreläsning 9 (4/12): Internetsäkerhet

Läsanvisningarna för denna föreläsning definieras av det som finns på föreläsningsslides.  

Föreläsning 10: Repetition