Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kursfakta

EIT100 Informationsöverföring, 2016/2017Kursansvarig: Ove Edfors
   
Lärare: Ove Edfors
  Sara Gunnarsson
   
Kursperiod: 2017-03-20 -> 2017-06-03
Poäng: 7.5 HP