Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kursbeskrivning

ETT051 Digital kommunikation, 2016/2017


Bakgrund

Under de senaste decennierna har utvecklingen inom data- och telekommunikation formligen exploderat.

Data- och telekommunikation är den tekniska grunden för dagens informationssamhälle och har blivit en absolut nödvändighet i en uppsjö av produkter, tjänster och tillämpningar inom de mest skiftande områden såsom sjukvården, industrisektorn, media- och underhållningsbranschen, och mobila tjänster.

Några välkända exempel på vad teknikutvecklingen hittills har gett oss är: Internet, bredband, och mobiltelefoner med tillhörande tillämpningar. Inom mobilt bredband är den senaste utvecklingen LTE och LTE-Advanced (Long-Term Evolution), så kallad 4G-teknik. Samtidigt arbetar man frenetiskt med att utveckla framtida 5G-teknik.

Den underliggande tekniken som gör all denna utveckling möjlig är digital kommunikation.

Ett digitalt kommunikationssystem överför informationsbärande ”nollor” och ”ettor” från en sändarenhet till en mottagarenhet, och ofta vill man att överföringen ska ske snabbt (dvs bithastigheten ska gärna vara hög).

Idag finns en stor mängd digitala kommunikationssystem i samhället och vi kommer mer eller mindre dagligen i kontakt med dessa.

Vi befinner oss i vad som ofta kallas en global digital (r)evolution, och behovet av högpresterande digitala kommunikationssystem ökar kraftigt. Några exempel på system där digitala kommunikationsmetoder används är: Mobil telefoni och bredband, Internet, Modem, WLAN, Digital TV, GPS, Bluetooth, hemelektronik (CD, DVD, fjärrkontroller, m.m. ). Dessutom kan nämnas att i februari 2008 blev övergången till digital-TV klar i Sverige. Fiberoptisk digital kommunikation är en etablerad teknik, och mobil digital kommunikation startade 1992 (GSM systemet).

Digitala kommunikationssystem kräver spetsteknologi beträffande såväl programvara som hårdvara och platsar utan tvekan bland de tekniskt mest avancerade system som finns idag. 

Systemen ovan illustrerar på ett övertygande sätt den snabba teknikutvecklingen inom området. 

  

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om principer, begrepp, funktion, prestanda och begränsningar för digitala kommunikationssystem.

En kommunikationslänk består alltid av blocken:

             Sändarenhet ---------- Överföringsmedia, x km ------------Mottagarenhet

Vi kommer att ägna en stor del av kursen åt att förstå hur och när man "säkert" kan överföra höga bithastigheter över denna kommunikationslänk. 

Ett flertal standardmetoder för digital kommunikation studeras, och jämföres med varandra. Kursen ger en god inblick i vilka de tekniska utmaningarna är, och många praktiskt viktiga frågeställningar tas upp såsom exempelvis;

”Hur gör man för att överföra höga bithastigheter, och när kan man göra det?”.

Konsekvenser av olika överföringsmedia (såsom elektriska ledningar, luft, optisk fiber, vatten, mm) ingår som en naturlig del i kursen.

Några av följande tillämpningsexempel berörs; Mobil digital telefoni (GSM, 3G, 4G, 5G,...), Internet, Modem, WLAN, ADSL, Bluetooth, Digital TV, Digital radio (DAB), radar, navigering (GPS), system för övervakning.

Kursen rekommenderas även som förkunskap till ett flertal andra kurser.

För en mer detaljerad kursbeskrivning hänvisas till kursplanen.

Om Du har frågor kontakta kursens föreläsare: Göran Lindell, rum E:2360, epost: Goran.Lindell@eit.lth.se , tel: 046-2229028.

 

Sidansvarig: |