lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Forskning på EIT


Institutionen för Elektro- och informationsteknik utför internationellt framstående forskning inom en mängd olika områden, med en spännvidd från rent teoretisk forskning till tillämpade projekt i tätt samarbete med industrin.

EIT består av cirka 100 aktiva forskare, uppdelade i sju forskningslabb: Bredbandskommunikation; Integrerade elektroniksystem; Kommunikationsteknologi; Nanoelektronik; Nätverk och säkerhet; Signalbehandling; samt Teoretisk elektroteknik. Varje labb består av en eller flera forskargrupper. Institutionen driver eller medverkar i olika forskningscentra som sammanflätar flera forskargrupper och den närliggande industrin.

EIT är den huvudsakliga akademiska plattformen för lokal industri inom telekommunikation. Mycket av den forskning som utförs på EIT blir slutligen standarder och produkter producerade av företag såsom Ericsson. Många EIT:are har nått nyckelpositioner i stora svenska företag.

Läser du mer om EIT:s forskning lär du finna svar till frågor såsom: ”Vem uppfann Bluetooth?” eller "Hur kan din mobiltetefon rädda dig vid en lavinolycka?"

 

LÄNKAR

Lund Circuit Design Workshop
  Forskningslaboratorium på EIT
 
 Bredbandskommunikation Integrerad elektronik  Kommunikation 
 Nätverk och säkerhet  Signalbehandling   Teoretisk elektroteknik 
Nanoelektronik
   

 

  Centrumbildningar på EIT
 
 ELLIIT - Excellence Center at Linköping - Lund in Information Technology
 LCCC - Lund Center for Control of Complex Engineering Systems
 NRC - Neuronano Research Center
 SoS - VINNOVA Industrial Excellence Center - System Design on Silicon