lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

News archive

LuMaMi on SVT


Fredrik Tufvesson interviewed by SVT (Swedish Television) regarding the next generation of (wireless) Internet.

See the interview here (in Swedish):
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/enorm-okning-av-datormangden-i-framtiden

 

 

 

 

 

 

 

Text: Johan Cedervall


2015-05-06

 

Gerhards Grabbar med ny BAN-Antenn

 

Gerhards Grabbar till final med kroppsantenn

 

 

Teamet bakom BAN-antennsystemet: Fr.v. Alexander Israelsson, Hampus Månefjord, Edvard Johansson, Georg Wolgast, Casimir Ehrenborg. Längst till höger: Handledare Jakob Helander. 

Bild: Anders Borgström.

 

Projektkurs ledde till IEEE-finalplats

Ära och pengar står på spel när tredjeårsstudenterna Georg Wolgast, Hampus Månefjord, Edvard Johansson, Alexander Israelsson och Casimir Ehrenborg styr kosan mot Vancouver den 21 Juli i år för att försöka knipa förstaplatsen i  IEEE Antennas and Propagation Societys (AP-S) designtävling. Tävlingen går ut på att studenter ska utforma ett batteridrivet lågförbrukande BAN(Body Area Network)-antennsystem och lag från hela världen har kvalat in. Gerhards Grabbar, som teamet kallar sig, har knipit en av tre åtråvärda finalplatser och projektet har drivits inom ramen för EITs projektkurs Elektro- och Informationsteknik. Handledare har varit Anders Sunesson, adjungerad professor från ESS och Jakob Helander, EIT-doktorand på Teoretisk Elektroteknik. 

 

Antennen den bärande delen i helt system

Grabbarna har byggt en antenn som är optimerad för s.k. BANs (Body Area Networks) eller kroppsnätverk där de med en bärbar apparat mäter och övervakar en persons hjärtrytm (EKG) samt skickar mätdata via BAN-et till personens mobiltelefon där informationen sen kan lagras och vidarebearbetas. Mätapparaturen består av elektroder, EKG-sensor, en Arduino microcontroller, bluetooth transciever, en Android-Smartphone med egenutvecklad app och sist och viktigast en egendesignad plan inverterad F-antenn. Bluetooth-LE standarden har valts för sin låga strömförbrukning och för att minimera kroppens utsättande för strålning. Antennen, som är huvudinsatsen i projektet, är designad för att i samspel med kroppen effektivt kunna överföra RF-signalen. Simuleringar, beräkningar, konstruktion och mätningar har resulterat i en för ändamålet väl fungerande ytvågsantenn tillverkad i billig teknik med koppar, glasfiberlaminat och lödtenn som huvudingredienser. Mobiltelefonen plockar vackert upp BT-signalen och presenterar EKG:t på telefonens display. Algoritmer och mjukvara kan sen processa signalen vidare för olika analysändamål och även skicka data vidare. Antennen ger bra signal med god dBm-marginal var den än placeras på kroppen vilket syns tydligt i appens RSSI-indikator. Tar någon konceptet vidare för kommersiell tillämpning kan den även göras både liten, tålig och billig.

Räddar liv hos personer med hjärtfel

Vad ska man ha detta till och vad är det egentligen Gerhards Grabbar mäter och analyserar? Jo, visionen är att rädda liv hos människor med hjärtfel och man mäter helt enkelt EKG som sedan analyseras och i god tid varnar för kommande akuta situationer. Tidig upptäckt räddar liv! Appen kan utvecklas vidare för att skicka informationen vidare till läkare, ambulans eller annan hjälp.

Dags att visa upp sig på bredare front

Sen laddar tredjeårsstudenterna om och innan Vancouver-scenen intas måste antennen lödas om och appen snyggas till. Dom kommande mötena kommer också handla om finputsning av rapport och om att förbereda sig på eventuella kniviga antennfrågor från AP-S panelen. Allihopa är faktiskt F-studenter och teoretisk elektroteknik kanske hittills inte varit huvudintresset i utbildningen så långt. Man anar en liten nervositet där.

De två andra finalisterna är hemliga änsålänge men det står klart att de är bland de andra fem som kvalade in i förra omgången. -Vi har sett deras videor och finnarna verkar vassa, säger killarna ödmjukt.

EIT-teamets video har tagit sin lilla tid också då det inte är helt lätt att vara skådespelare, regissör, filmare, klippare och ljudtekniker på en gång men med Windows Moviemaker har det blivit en mycket sevärd och instruktiv 5-minutersproduktion som säkert hjälpte till ordentligt att ordna finalplatsen. Kolla här.

Gerhards Grabbar presenterar sig och sitt projekt även på institutonen nu på måndag den 27 April kl 16. Kom och lyssna i E:3139 kl 16.15. 

Studier först, sen karriär.

-Vi blir ju publicerade snart så det lär ju öppna upp världen för oss, säger killarna med ett skratt.  Lite allvar bakom skrattet dock, det finns faktiskt goda möjligheter att få in arbetet som en artikel med tanke på att dom gått så här långt i tävlingen. -Att kunna åka till konferensen är en spännande  grej för framtiden bara det, inte minst för alla möten och diskussioner med liknande intressen som det medför säger handledaren Jakob Helander. E-fält, antenner, kanalmodulation, kommunikation och annat diskuteras i minglet och har man tur kommer man i slang med en professor som fiskar efter lovande potentiella doktorander. Att trycka upp gamla hederliga visitkort är ett billigt och gott råd. 

Att genomföra grundutbildningen enligt plan är väl annars mål nummer 1 innan akademi- eller industrikarriär väntar. Det finns mycket roligt att välja mellan så inget är hugget i sten men EIT har i alla fall fått ett gyllene tillfälle att rekrytera över F-are till E-världen. Singapore, Zürich och andra exotiska platser som Lund och Finspång blir kommande mål för studier och arbete under bl.a. sommaruppehållet i utbildningen. Semester i USA och Kanada, visum m.m. är nu grejer som också rör sig i huvet på killarna.

EIT gratulerar Gerhards Grabbar och önskar lycka till i Vancouver-finalen!

 

 

 

2015-04-24

 

Framtidens examination prövas på EIT

 

Professor Per Ödling har å LTHs vägnar examinerat MOOCs (Massive Open Online Course) i samarbete med Akademi Norr, ett 13-kommuners förbund i norra Sverige där 5 unga människkor från 5 olika länder examinerades av Lund på plats i Arvidsjaur. Per flög upp, satt en halv dag, examinerade och flög ner. Arvidsjaur kommun betalade och det blev stort genomslag i lokalmedia.

Detta är en naturlig del av framtidens metodik för högre utbildning och LTH hjälper genom dessa konkreta insatser till att visa vägen. "Affärsmodellen" bygger på att kommunerna agerar campus och studiestöd men “outsourcar” examinationen till i detta fall LU. Våra examinatorer agerar "återförsäljare" åt alla möjliga MOOCs leverantörer och slutlevererar "produkten" genom examination. 

Akademi Norr vill nu skala upp och köra ett EU-projekt och EIT, LTH eller LU kan haka på och söka EU-pengar för metodutveckling och fortsatt MOOCs-examination.

Text: Anders Borgström

 

 

 

2015-04-14

 

LU-toppen på besök i framtidslabbet

 

Nye styrelseordförande för Lunds universitet, Jonas Hafström, gjorde ett kort besök hos EIT under sin rundvandring på LTH den 17 mars. Fredrik Tufvesson och Daniel Sjöberg visade institutionens forskningslabb, där framtidens mobilnät 5G och utrustning till ESS utvecklas. Hafström visade stort intresse och ställde många frågor om verksamheten.  Se fullständig artikel på LTH:s hemsida där man kan läsa om hans övriga besök på bl.a. Kemicentrum, Arkitektur och Nanometerkonsortiet. Vi hälsar Jonas välkommen tillbaka för att följa hur framtidens trådlösa samhälle växer fram med EITs forskning som tryggt fundament!

.

På bilden från vänster till höger: Daniel Sjöberg, Fredrik Tufvesson, Jonas Hafström, Erik Swietlicki, Viktor Öwall.

 

2015-03-24

 

SIP Wireless Society programansökan vidare till intervju.

 

Ansökan till VINNOVA om att etablera ett SIP (Strategiskt Innovationsprogram) med namnet Wireless Society har nu gått vidare till intervju vilken kommer att ske på Vinnova nu på onsdag, den 25:e mars hos VINNOVA i Stockholm. Från EIT Lund har Viktor Öwall, Anders Borgström och Fredrik Tufvesson deltagit i arbetsgruppen under framtagningen av programansökan. Från Sony Mobile i Lund har Vanja Plicanic Samuelsson deltagit. De som träffas hos VINNOVA för att presentera och försvara programmet är  Vanja Plicanic Samuelsson Sony Mobile, Ulf Forsén Ericsson, Jens Zander KTH, Katrin Ekvall Scanreco, Anders Johansson Percipia och Claes Beckman, KTH. Intervjun kommer att utföras av två externa bedömare och minst fem representanter från de finansierande myndigheterna och den beräknas ta drygt 1 timme i anspråk. Intervjun föregås av en programpresentation inkluderande summering, arbetssätt, samverkan, aktörer, samhällsnytta och riskanalys.

2015-03-22

 

EITs föreläser på NMT-dagarna!!

Denna vecka välkomnas gymnasielärare och elever till årets upplaga av NMT-dagarna. NMT står för Natur, Medicin, Teknik och under veckan föreläser motsvarande fakulteters lärde populärvetenskapligt för att övetyga potentiella blivande LU-studenter om vilken bana man ska välja. Det hålls omkring 300 föreläsningar av drygt 130 olika forskare och EIT "marknadsförs" av våra egna där följande personer och spännande presentationer visas upp.

 

Fredrik Tufvesson
Mamma Mia, bilar börjar prata!

Daniel Sjöberg
Satellitkommunikation – samtal tvärs över jorden via rymden

Paul Stankovski
Vem stal mitt Facebookkonto och hur gjorde de? 

Martin Hell
Att knäcka ett lösenord 

Joachim Rodrigues
Elektronik i kroppen 

Emma Fitzgerald
Trådlösa nätverk, kommunikation genom luften

Text/Bild:Anders Borgström

2015-03-16

 

Ericsson lanserar "5G for Sweden". EIT är med!

 

Ericsson lanserade idag på MWC i Barcelona ett nytt forskningsprogram "5G for Sweden". Med forskning, innovation och industriella pilotprojekt ska industrins konkurrenskraft inom 5G stärkas och forskningen ska tillämpas inom olika industrigrenar. Nya projekt inom akademi och industri skapas samtidigt som värdefulla insikter erhålles runt 5G-innovationer och digitalisering av industri och samhällsfunktioner.

Programmet visar vägen med hårdvara mjukvara och tjänster inom mobilitet, bredband ochmoln samt skapar grund för nya ekosystem.

Partners inom "5G for Sweden" är Scania, Volvo Construction Equipment, KTH, Chalmers, LiU, LTH, RISE, Swedish ICT och dessutom stödjer VINNOVA programmet finansiellt. Samarbetet presenterades på MWC av Tony Sandberg, Scania, Charlotte Brogren, VINNOVA och Sara Mazur, Ericsson.

Kommentarer från de egna leden:

–Lund har en lång tradition inom mobil kommunikation och har jobbat aktivt med Ericsson sedan början av 80-talet. LTH har många unika kunskaper inom bland annat hårdvara, algoritmer och systemutveckling som alla är viktiga delar inom framtida 5G-system. Unik kompetens från Lund är bl.a. Massive MIMO där Lund är världsledande. Fredrik Tufvesson har nyligen presenterat tekniken på världens största chipkonferens ISSCC i San Francisco och jag själv presenterade samma sak på Intel och Xilinx. Allt med stor framgång, säger allas vår rektor Viktor Öwall.

–Det behövs mycket fundamental forskning och utveckling inom 5G och det är väldigt spännande att vara en del av den kraftsamling som nu sker nationellt. 5G kommer att föra med sig helt nya systemlösningar och teknologier och framförallt kommer dessa att möjliggöra stora förändringar inom olika industrier och samhället i stort. Det är viktigt för oss att i samverkan med industrin bidra med den expertis vi har för att lösa svåra forskningsfrågor och möjliggöra denna utveckling, säger Björn Landfeldt, föreståndare för MAPCI.

Läs mer (LTH-Nytt)

Text/Bild: Anders Borgström

 

2015-03-02

 

EIT presented 5G-contributions at ISSCC

Last week Fredrik Tufvesson presented "More Bits via the Same Spectrum - Massive MIMO opportunities and challenge " at ISSCC (International Solid State Circuits Conference) in San Francisco within the session “How to Achieve 1000 × more Wireless Data Capacity? 5G?”. EE Times covered the session and mentioned the Lund-teams contribution as:

Sweden’s Lund University created and tested a prototype 5G base station (described above and shown below) that supports 100 coherent RF chains using OFDM transmission. It uses an array antenna printed at the university and generated 10 Gbytes/second of data in operation.

In tests so far with 10 users working in 20 MHz of spectrum at 3.7 GHz, the prototype supported adequate coherency with signals well aligned in time, said Fredrik Tufvesson, a professor at Lund. “We got it working, now we need to squeeze it,” he said.

 

Read the full article here:

 

2015-03-01

 

Carl cracked the codes and broke through

A mixture of family tradition, psychology studies, chance and teachers at LTH is the basis for Carl's work to do the (digital) world safer in the future. A successful work, which survived the tough grilling at the PhD defense.
 – It was not as tough as I feared, says Dr. Carl Löndahl.Carl Löndahl (left) getting congratulated by supervising professor THomas Johansson

Hot subject with everyday use
With Edward Snowden and Julian Assange on the world's headlines, cryptanalysis has become a hot and highly topical area. Questions regarding personal privacy versus various types of monitoring, for different purposes, involve the masses. But even such a mundane and common activity to log on to one’s online banking uses encryption – technology that constantly need to be developed and improved to keep secure.

Got into crypto by accident
Carl was reading courses in cognitive psychology and became interested in mathematical models. Combined with a family tradition, the educational choice became obvious – both father and grandfather were electrical engineers. Carl chose to study Electrical Engineering at Faculty of Engineering, LTH - but to specialize in cryptography, however, was less expected.
 – During the undergraduate courses I ended up on a cryptographic course more or less by accident. But because I enjoy solving problems, the area suited me well. Some teachers persuaded me to continue by disputing and I do not regret doing it, says the newly-appointed doctor.

Makes information unreadable
EIT research group Cryptology and Security has research ancestry in various cryptologic areas since 1982. Not least, its findings have found applications in mobile telephony.
 – Briefly, one can say that encryption is used to make the information unreadable. Information gets put in, called cleartext, together with a secret key. The encryption algorithm then converts the plaintext into ciphertext, which will be unreadable without the key, says Carl.

Reformulating the cryptosystem
His thesis is titled "Some Notes on Code-Based Cryptography" and is, among other things, about how to protect against crypto-cracking. Most classical cryptos will henceforth be forced. The cryptographers must therefore find new ways to encrypt. Carl’s focus has been on trying to crack cryptos to learn how they can be improved. In other words: he has been working with cryptanalysis.
 – My research has moved around a cryptosystem called McEliece. It is not new and has been considered impractical because of the large key size – but it is becoming more and more interesting. My thesis deals [among other things] with how to reformulate the cryptosystem to increase security against attacks.

Will stay on the trails?
Carl from Kristianstad will leave EIT to work in the industry indefinitely. But first and foremost, the future contains new challenges as the upcoming family member who moves into a crib in Carl and his girlfriend's apartment at Lilla Fiskaregatan. And probably comply with Carl on his wanderings in the woods and fields.
 – I love the outdoors and spend many hours each week with lumbering around in it. I have inherited that from my mother, Carl Löndahl concludes with a smile.

EIT congratulates and wishes Carl good luck!

 

 

 

 

 

 

 

Text: Johan Cedervall
Photo & research: Anders Borgström

 


2015-02-17

 

Optimized networking for Dr Li

 

EIT's latest Doctor is Yuan Li, who has spent his time in Lund doing PhD-studies in the field of  wireless networks optimization. With curiosity that befits a scientist, Yuan has looked at issues like network topology, network latency, improved network performance and also used mathematical programming tools for that purpose. 

Basics in China and Specialisation in Sweden

The cradle of Chinese civilisation! It's another name for the mighty Huang He, the Yellow River, which passes the city of Yongji in the Northern parts of China.

 

 

Yuan Li with committee

 

A city of approximately 40,000 inhabitants, it is here that Yuan Li was born and where he completed his basic and high school education. He then moved further south – to the city of Changsa – to study Computer Science at the Nation University of Defense Technology. 

During his university studies Yuan Li got a well-rounded knowledge of wired and wireless networks but decided he wanted to further his knowledge on the subject and grasp more advanced theories of wireless networks. “I searched online for 'research on wireless networks' and EIT seems to be highly ranked by the Google algorithms because one of the first things I saw was a doctorate on the subject”, Yuan says. He got the job and started off by thoroughly learning optimisation theory, which he could then apply to his research. With all due deference to theory, Yuan's goal all along was to find solutions for 'real' problems in the world of networks, especially focusing on industrial applications. 

Wireless networking technologies have profoundly influenced people's lifestyle and working habits, especially greatly changed the way of communicating. Different kinds of wireless networks have been used and deployed during the past two decades, such as Bluetooth, cellular networks and wireless local area networks. Accordingly, the demand for network services with high bandwidth, low latency, good fairness and strong reliability, etc., continues to increase rapidly. To improve network performance, it is crucial to optimize wireless systems in both the design and the operation phase. The optimization techniques play important roles for this purpose.

-In my work, I have studied a set of problems existed in wireless systems, including delay minimization problem in wireless networks, fair resource allocation in wireless mesh network, and topology design in wireless optical networks, Yuan describes his PhD-studies.  Utilizing the tool of mathematical programming, I provide global optimal solutions to these problems, which deliver much better network performance than empirical solutions. When the problem size becomes large, it is quite time-consuming to approach exact solutions. I also designed some heuristic methods which can solve the problem in a reasonable time and deliver near-optimal solutions. The presented solutions and methods provide important guidelines for engineers to design and deploy various wireless networks.

Entering the work force

When this is published, Yuan has already moved back to China and his aim is to find a job either at his old university or in the industry. He now wants to work in a more practical manner and be able to apply the mass of knowledge he has accumulated during his years of education and research. For example, why not construct an effective wireless city network? 

Bowling, meatballs and fermented herring

Any hobbies? “Well, maybe watching movies, and in that case action, Hollywood and Chinese films suit me the best”, Yuan says. He had never tried bowling before coming to Sweden but it turned out to be a fun experience and his colleagues managed to teach him some tricks. 

And how Swedish does he feel? Does he speak Swedish? “No!” Read Swedish? “A little bit!” What about Swedish food? “Good!”. He likes meatballs but prefers to add his own spices. Fish is good too and Yuan says he's even tried the notorious fermented herring, a claim to which this interviewer remains sceptical. 

Going back home

As mentioned, Yuan is already back in China and we hope he'll give us some free publicity there by excelling in his future career within wireless networks. However, before then he's set to get married in his hometown of Yongji. “Not that big,” Yuan says, “just a couple of hundred guests”. 

EIT wishes Yuan Li the very best in the future!

Text/Photo: Anders Borgström 

2015-02-03

 

Massive MIMO workshop @ IEEE GLOBECOM 2015 (San Diego, CA)

EIT researchers in Massive MIMO arranging a workshop (December 6-10) at IEEE GLOBECOM 2015 in San Diego, CA.

"Massive MIMO: From theory to practice"

Read more: mamiws.eit.lth.se.

2015-04-17

 

Page Manager: |