lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

News archive

Security Day at LTH

EIT together with SICS (Swedish ICT) and Ericsson arranged a "Security Day" at LTH last  tuesday. Industry, academy and students listened to seminars on "Trust and The Network", "How to Buy a Cloud",  "Securing the Internet of Things", "Lightweight Cryptography" and more by presenters from HP, AEGIS, Nokia, ARM, Ericsson and others. Host from EIT was Martin Hell.

Text: Anders Borgström, Photo: Martin Hell

 

2015-05-21

 

Från discokula till mångmiljardomsättning på nätverksvideo.

 

På vårens sista tårtseminarium fick vi ta del av Axis-grundaren Martin Grens resa från att vara tonårsentreprenör till att idag som en av de största ägarna fortfarande vara i högsta grad aktiv och klurig inom både teknik- och affärsutveckling inom bolaget. Den 10 februari 2015 lade Canon ett bud på Axis för 340 kronor per aktie vilket värderade bolaget till över 20 miljarder kronor. På frågan om vad Martin gör om 5 år svarade han att det fortfarande är bolagets väl han brinner för, oavsett vad som står på skylten.

 

Text, Bild: Anders Borgström

2015-05-21

 

EIT levererar modul för exakta energikickar till ESS-protoner.

 

Protonerna som ska få fart i ESS s.k. LINAC (Linjäraccelerator) kommer via RF-fält stegvis få exakt dimensionerade energikickar när dom löper genom ett stort antal kaviteter. EIT-teamet har nyligen levererat den första enheten för kontroll- och övervakning av dessa kickar och deras utrustning ska testas i ett större sammanhang i Uppsala.

I nyhetsflödet har vi nyss sett att EIT gjort en lyckad leverans av en första s.k. LLRF-modul. Förkortningen står för Low Level Radio Frequency och modulen utgör en vital komponent i ESS-anläggningens kommande protonaccelerator. Eller rättare sagt 155 vitala komponenter. Så många ska nämligen levereras från andra partnerländer i skarpt läge där Lundagängets insatser i sammanhanget estår av utvecklings- och designjobbet. -Vi utvecklar, testar och dokumenterar och andra står för produktion och leverans, säger ledaren för forskningsteamet, Anders J Johansson.

Fredrik Kristensen i LLRF-labbet. Bild: Anders Borgström

Fredrik Kristensen är en av dem som jobbar med utvecklingsarbete i projektet som bl.a. består av avancerad FPGA-programmering. På hans labbänk visar han uppställningar på det som nyligen levererats till ESS-testlabbet i Uppsala. Det står en liten låda där som innehåller kontrollenhet, tidsgenerator, FPGAer m.m. och kaviteten som ska kontrolleras och övervakas är inte den riktiga utan en labbversion. -Hade det varit den riktiga, som finns i Uppsala, hade vi frusit, skrattar Fredrik.  -Den ska nämligen kylas ner till 2 Kelvin i skarpt läge. Likaså är förstärkarna i uppställningen moderata i uteffekt jämfört med de som kommer att användas i Uppsala (100-tals kW) och slutlligen på ESS (MW-klass). Annars är elektronikuppställnigen exakt som i Uppsala. 

 

Anders J Johansson och Fredrik Kristensen. Bild: Anders Borgström

Mha den innehållsrika whiteboarden förklarar Anders och Fredrik hur deras insatser inordnas in i ett större ESS-sammanhang och Anders fortsätter sen med att introducera lite mer specifikt vad det handlar om.

Det hela rör sig om ett antal kaviteter som matas med effekt, vilket i sin tur ger fältstyrka och så mäter man att det är rätt fält. Fältet sparkar iväg protonstrålen vid exakt rätt tid vilket alltså fixas av LLRF-enheten från forskarteamets labb. I hela accelatorkedjan, eller LINAC-en på ESS-jargong, finns moduler med olika namn som LEBT, RFQ, MEBT, DTL m.fl. men gemensamt för alla är att de behöver LLRF-moduler som därmed kommer att bli en ganska välrepresenterad nyckelkomponent i anläggningen. 155 stycken i 6 olika varianter ska slutligen komma på plats i det driftsatta systemet och LTH designar som sagt enheterna medan team från andra EU-länder producerar dem. Uppsala testar grejerna i en anläggning där en öppningsbar kryostat (jättetermos) kan kyla ner kaviteter till 2 Kelvin för test. Elektroniken (LLRF) från Lund som ska styra och övervaka kaviteterna ligger utanför termosen eftersom miljön är tuff därinne med vaccuum. Vaccuum krävs vid 2 Kelvin eftersom det annars blir för mycket värmeledning. Oj, mycket att tänka på.

 

HNOSS Kryostat (Jättetermos). Bild: UU

De färdiga kryomodulerna för ESS-anläggningen tillverkas i Frankrike och ska tillsammans med kaviteter också testas i Uppsalas anläggning FREJA. Testerna ska visa att nedkylning, samt generering och mätning av fältstyrkor funkar dock utan inblandning av protonstrålar. Riktigt skarpt läge blir det först när allt är transporterat till Lund igen och installerat i ESS-tunneln. 

 

Kryomodul med innesluten kavitet. 

Mer om LLRF-leveransen och Uppsalaanläggningen finns att läsa i EITs nyhetsflöde, på ESS hemsida  och på EITs temasida

-Dom höga fältstyrkorna gör att elektroner kommer slitas loss och slå in i metaller, bromsas och generera röntgenstrålningar och det är  en jobbig miljö med mycket bunkerbygge för att skydda både material och människor, säger Anders J Johansson och vi fortsätter med några snabba frågor till honom...

Vad har ni levererat egentligen? Vad är LLRF?

Partiklarna i en accelerator accelereras av elektriska fält. LLRF är ett styr- och reglersystem som reglerar styrkan och fasen på fältet. Den består av radiomottagare, ett digitalt styr- och reglersystem och en radiosändare. Till sändaren kopplas i slutinstallationen en effektförstärkare så vi får upp effekten till MW-nivåer. Vi ser mha LLRF till att protonerna i acceleratorn får rätt hastighet. Finns inte LLRF så funkar inte acceleratorn.

Varför gör Lunds Universitet LLRF?

Vi kvalar in eftersom vi kan radiosändare, radiomottagare, energisparteknologi och dessutom har vi inom LTH världsledande forskning inom styr- och reglerteknik.

Vad är viktigast och intressantast med leveransen?

Att vi hållit tiden och gjort rätt saker är självklart men framförallt har vi tillsammans med Uppsala-teamet gjort något som funkar bra för både Lund och Uppsala i ESS-processen. LLRF är också fullt integrerat i hela kontrollsystemet vilket är en väldigt viktig punkt. Detta är en aktivitet som är ett utmärkt exempel på samarbete i ESS-anda med kaviteter från Frankrike, testhus i Uppsala, LLRF från LTH och integration till EPICS-kontrollsystem av ESS. 

Vilka är de omedelbara konsekvenserna av leveransen?

Vi har visat att vi har ett system som fungerar och att vi har kunnat integrera det även på ett annat labb. En klassisk projekt-milestone helt enkelt.

Hur gjorde ni?

Vi organiserade ett team inom LTH-EIT och LTH-Reglerteknik som tillsammans med ESS och EPICS-integratörer helt enkelt började dra i trådar. Ingångsdata definierades genom besök på motsvarande labb i USA (SNS, SLAC), Tyskland (DESI), Schweiz (CERN), Japan (J-Park) och Kina för att samla erfarenheter och kunskap vilka fått ligga till grund för det nya systemets design. 

Finansiering?

Lunds Universitet och ESS finansierar till t.o.m. 2016 då pärmen med upphandlingsunderlag levereras till ESS. Förhandlingar om fortsättning pågår.

Vilka har ni samarbetat med?

Kaviteter utvecklas i Italien, Spanien och Frankrike.

Elektroniken utvecklas tillsammans med Tyskland och Polen och denna består mest av standardkomponenter.  Det viktigaste kunnandet ligger i systembygge, regleralgoritmer och specialkunnande inom FPGA-teknik.

Hur sätter vi forskningen i ett större sammanhang?

En metafor kan vara att se ESS som en stor lampa där neutroner lyser istället för fotoner. “Neutron-ljuset” kan användas i mikroskop, i materialstudier, för genomlysning m.m. Ett exempel kan vara hur man samtidigt kan titta på en motors metalldelar med röntgen och dess olja med neutroner.

Varför är forskningen viktig?

Materialstudier brukar lyftas fram som främsta tillämpningen och eftersom ESS kommer att bli upp till 30 gånger kraftfullare än befintliga anläggningar förväntas  många genombrott.

Hur påverkas människa och samhälle?

Som all forskning är även detta en kunskapsfabrik om än ganska tillämpad sådan. Man kan jämföra frågan som kom när de första mikroskopen byggdes. Vad skulle de vara bra för undrade man då? Idag är vi glada att de kom fram och började användas. Behoven kommer allteftersom och i ESS-fallet har vi ju här i Skåne regional nytta av hela projektet. Det är ytterligare en fjäder i hatten för universitetet att vara nära knuten till en så stor

Europeisk forskningsanläggning. Beträffande vad “mikroskopet” ska användas till så kan man studera olika material – plaster, läkemedel, metaller och skräddarsydda material – på molekylär nivå med hjälp av neutroner. ESS kommer också att vara lämpad för forskning om komplexa biologiska material och inom ingenjörsteknik, såsom hållfasthet, katalysatorer, flygplansvingar, bilmotorer och kraftverk. Inom miljöteknik kan forskningen med neutroner ge oss miljövänliga förpackningar, kunskap om vattenrening och renare industriella processer. Forskningen kommer också att omfatta vår vardagskemi, exempelvis tvättmedel, målarfärg, rengöringsmedel och smörjmedel.  Forskningen kan göra dem mer effektiva och samtidigt mer miljövänliga.

Under tiden framtida ESS-forskare planerar sina kommande experiment jobbar Anders J Johansson och hans team frenetiskt vidare med sina LLRF-moduler som en av många avgörande komponenter för full funktion på anläggningen.

Text: Anders Borgström

 

 

 

 

2015-05-19

 

Fredrik Tufvesson intervjuas i regionalpressen

 

Fredrik Tufvesson intervjuas på Sydsvenskans/Helsingborgs Dagblads nyhetssajt 8till5 angående kraven på framtidens mobilssystem och hur LTH-s forskning strävar efter att hitta de vassaste lösningarna. Massive-MIMO är återigen i fokus för diskussionen vilket bekräftar att våra forskare ligger i absolut framkant när det gäller att hitta snabb, robust, strömsnål, billig och bandbreddseffektiv teknik för kommande trådlösa och mobila system. Hela artikeln läser du här.

Text: Anders Borgström

 

2015-05-18

 

Anders Nejdels analogpresentation bäst på SSoCC

 

Den 4-5 maj 2015 hölls ”Swedish System on Chip Conference” SSoCC i Göreborg. Det delades ut pris för bästa  studentpresentation inom det analoga samt det digitala området. Anders Nejdel, doktorand i Analog-RF-gruppen vann priset för bästa analogpresentation.

Om SSoCC:

"The annual SSoCC has three main goals: to inspire and educate graduate students presenting and discussing their latest results, to give the participants an overview of SoC-related research and development work in Sweden, and to stimulate to cooperation between different research groups."

Text: Anders Borgström

2015-05-17

 

Acconeer press-coverage after swedish-korean investment

 

 

 

 

 

 

Rapidus News Agency and the magazine Elektroniktidningen report about a new significant investment in Acconeer . The money will be used to hire staff in product development and market introduction of robot vacuum cleaners, an area in which the customer have pilot series plans within the coming year. The technology is based on short ( < 600ps ) , coherent radar pulses generated with InGaAs circuits. The circuits originate from research of Lars-Erik Wernersson and Michael Egard and they have a range of about 50 m.

 See full article in Elektroniktidningen

Text: Anders Borgström

2015-05-12

 

Stage is Set for ESS Linac Test in Uppsala

 

The first fully functional Low-Level Radio Frequency control system for the ESS Accelerator has been installed and integrated into the EPICS control system at the FREIA Laboratory at Uppsala University north of Stockholm. This is a delivery from the EIT-labs in Lund.

“This is not only an important step in the development and test of the RF systems of the ESS accelerator,” remarked Assoc. Prof. Anders Johansson of Lund University, who is the LLRF work unit leader on the WP8 team, “it is also an example of a successful cooperation between different institutes around Europe and between divisions inside ESS.”

 

Read full article

 

2015-05-08

 

Humans and Antennas Working in Harmony


Vincent congratulates Ivaylo

 

Skilled at hiding his nervousness

“What on earth is ultra-reliable communication?”, “Why did you use a filter with the PA?”, “How big is the isolation between the antennas?”, “Tell me about the q values of the antennas.”, “Why do you use phantoms instead of hands?”, “How does the signal level affect voice/data-quality?”

 


Opponent Pedersen.

Defender Vasilev

 

Ivaylo Vasilev is being bombarded with questions and prompts from the faculty opponent, Professor Gert Frølund Pedersen, most of which he confidently manages to give an answer to. Ivaylo doesn't seem overly nervous. “Not true”, the recent doctorate replies when I ask him about it later. “I was nervous alright, but I'm pleased that it didn't show too much”. He adds happily that “the room was completely full, and obviously people find the subject interesting”.

 


Full room

 

Motivated by lost signal bars

It is possible for a mobile phone that has functioned perfectly while on a flat surface to drastically drop in communication performance when you pick it up with your hand. Even Apple had to admit to an expensive mistake in an early iPhone launch when the signal bars would often and suddenly disappear. This was one of several factors that helped motivate the research Ivaylo has been conducting and he tells me that they looked at five to ten different antenna constructions, and what the results were of affecting the terminal with various objects.

MIMO and wearables present challenges for antennas

Ivaylo has spent the last 4-5 years of his life conducting research and working to understand how to optimise the antennas of mobile terminals in future MIMO systems and where terminals are used in varying ways. Antenna performance in a smart phone varies a lot depending on whether it is held against an ear or in a hand, and even depending on whether it is held using one or two hands. The future will bring even more potential scenarios, with the rise in popularity of so called wearables. New terminals, like for example watches, wristbands and glasses, will be wirelessly connected and thus total performance will be critically dependant on the antenna that is used. An ill-functioning antenna and/or a less than ideal environment could result in lower data speeds, lost connections and shorter battery lives. Antennas, wave propagation and user scenarios are the main focus of Ivaylos theoretical studies, calculations, simulations and experiments.

AIM helps users and antennas to harmonise

One concept that kept popping up in Ivaylo's discussion was that of Adaptive Impedance Matching (AIM). What is the significance of this acronym? “AIM improves terminal performance by optimising the interaction between the antenna and the propagation environment...”, I start tentatively while looking to Ivaylo for a better explanation, preferrably with a bit less jargon. “Performance optimisation in the presence of users”, Ivaylo says hesitantly. It must be tricky to explain these things in a simple way when normally there is a wealth of formulas and diagrams to help him along. One of the illustrations/images in his thesis shows how “differently” a smart phone can be affected in the presence of a users hands.

 


Hands on handset

 

For anyone who is interested in further information about Ivaylo's research, the following YouTube link has some extra treats for you.

 

From Bulgaria via Germany

Ivaylo moved to Germany after having finished high school in his home country of Bulgaria and more specifically in the city of Sophia. After that he spent five years in Germany, completing a Master of Science degree. After graduating, a professor recommended him to Buon Kiong Lau (Vincent) who was looking for a PhD student at the time. He moved to Sweden in the spring of 2010 and now, five years later, he finishes off his studies by gaining the coveted doctorate title. “Was it difficult adjusting to Sweden?”, I ask him. “No, it was pretty similar to Germany in many respects, even if it's a bit easier to connect with people here”, Ivaylo says. “And I've liked my colleagues, friends and living arrangements very much. And the food is OK. Even the meatballs.” “I go back to Bulgaria 3-4 times a year to meet my family and many of my friends who still live there”, Ivaylo continues.

Industry beckons

In the near future, Ivaylo is aiming to look for jobs in the industry, probably in Sweden or Germany. His girlfriend lives and works in London and Ivaylo is going to visit her shortly. First time in London!

We wish him the very best of luck in the future and hope to see EIT and Ivaylo's antenna research materialise in wireless, wearable products all over the world.

 


Congrats from committee


Ivaylo-selfie

 

 

 

 

 

 

 

 

Text & photo: Anders Borgström


2015-05-08

 

LuMaMi on SVT


Fredrik Tufvesson interviewed by SVT (Swedish Television) regarding the next generation of (wireless) Internet.

See the interview here (in Swedish):
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/enorm-okning-av-datormangden-i-framtiden

 

 

 

 

 

 

 

Text: Johan Cedervall


2015-05-06

 

Gerhards Grabbar med ny BAN-Antenn

 

Gerhards Grabbar till final med kroppsantenn

 

 

Teamet bakom BAN-antennsystemet: Fr.v. Alexander Israelsson, Hampus Månefjord, Edvard Johansson, Georg Wolgast, Casimir Ehrenborg. Längst till höger: Handledare Jakob Helander. 

Bild: Anders Borgström.

 

Projektkurs ledde till IEEE-finalplats

Ära och pengar står på spel när tredjeårsstudenterna Georg Wolgast, Hampus Månefjord, Edvard Johansson, Alexander Israelsson och Casimir Ehrenborg styr kosan mot Vancouver den 21 Juli i år för att försöka knipa förstaplatsen i  IEEE Antennas and Propagation Societys (AP-S) designtävling. Tävlingen går ut på att studenter ska utforma ett batteridrivet lågförbrukande BAN(Body Area Network)-antennsystem och lag från hela världen har kvalat in. Gerhards Grabbar, som teamet kallar sig, har knipit en av tre åtråvärda finalplatser och projektet har drivits inom ramen för EITs projektkurs Elektro- och Informationsteknik. Handledare har varit Anders Sunesson, adjungerad professor från ESS och Jakob Helander, EIT-doktorand på Teoretisk Elektroteknik. 

 

Antennen den bärande delen i helt system

Grabbarna har byggt en antenn som är optimerad för s.k. BANs (Body Area Networks) eller kroppsnätverk där de med en bärbar apparat mäter och övervakar en persons hjärtrytm (EKG) samt skickar mätdata via BAN-et till personens mobiltelefon där informationen sen kan lagras och vidarebearbetas. Mätapparaturen består av elektroder, EKG-sensor, en Arduino microcontroller, bluetooth transciever, en Android-Smartphone med egenutvecklad app och sist och viktigast en egendesignad plan inverterad F-antenn. Bluetooth-LE standarden har valts för sin låga strömförbrukning och för att minimera kroppens utsättande för strålning. Antennen, som är huvudinsatsen i projektet, är designad för att i samspel med kroppen effektivt kunna överföra RF-signalen. Simuleringar, beräkningar, konstruktion och mätningar har resulterat i en för ändamålet väl fungerande ytvågsantenn tillverkad i billig teknik med koppar, glasfiberlaminat och lödtenn som huvudingredienser. Mobiltelefonen plockar vackert upp BT-signalen och presenterar EKG:t på telefonens display. Algoritmer och mjukvara kan sen processa signalen vidare för olika analysändamål och även skicka data vidare. Antennen ger bra signal med god dBm-marginal var den än placeras på kroppen vilket syns tydligt i appens RSSI-indikator. Tar någon konceptet vidare för kommersiell tillämpning kan den även göras både liten, tålig och billig.

Räddar liv hos personer med hjärtfel

Vad ska man ha detta till och vad är det egentligen Gerhards Grabbar mäter och analyserar? Jo, visionen är att rädda liv hos människor med hjärtfel och man mäter helt enkelt EKG som sedan analyseras och i god tid varnar för kommande akuta situationer. Tidig upptäckt räddar liv! Appen kan utvecklas vidare för att skicka informationen vidare till läkare, ambulans eller annan hjälp.

Dags att visa upp sig på bredare front

Sen laddar tredjeårsstudenterna om och innan Vancouver-scenen intas måste antennen lödas om och appen snyggas till. Dom kommande mötena kommer också handla om finputsning av rapport och om att förbereda sig på eventuella kniviga antennfrågor från AP-S panelen. Allihopa är faktiskt F-studenter och teoretisk elektroteknik kanske hittills inte varit huvudintresset i utbildningen så långt. Man anar en liten nervositet där.

De två andra finalisterna är hemliga änsålänge men det står klart att de är bland de andra fem som kvalade in i förra omgången. -Vi har sett deras videor och finnarna verkar vassa, säger killarna ödmjukt.

EIT-teamets video har tagit sin lilla tid också då det inte är helt lätt att vara skådespelare, regissör, filmare, klippare och ljudtekniker på en gång men med Windows Moviemaker har det blivit en mycket sevärd och instruktiv 5-minutersproduktion som säkert hjälpte till ordentligt att ordna finalplatsen. Kolla här.

Gerhards Grabbar presenterar sig och sitt projekt även på institutonen nu på måndag den 27 April kl 16. Kom och lyssna i E:3139 kl 16.15. 

Studier först, sen karriär.

-Vi blir ju publicerade snart så det lär ju öppna upp världen för oss, säger killarna med ett skratt.  Lite allvar bakom skrattet dock, det finns faktiskt goda möjligheter att få in arbetet som en artikel med tanke på att dom gått så här långt i tävlingen. -Att kunna åka till konferensen är en spännande  grej för framtiden bara det, inte minst för alla möten och diskussioner med liknande intressen som det medför säger handledaren Jakob Helander. E-fält, antenner, kanalmodulation, kommunikation och annat diskuteras i minglet och har man tur kommer man i slang med en professor som fiskar efter lovande potentiella doktorander. Att trycka upp gamla hederliga visitkort är ett billigt och gott råd. 

Att genomföra grundutbildningen enligt plan är väl annars mål nummer 1 innan akademi- eller industrikarriär väntar. Det finns mycket roligt att välja mellan så inget är hugget i sten men EIT har i alla fall fått ett gyllene tillfälle att rekrytera över F-are till E-världen. Singapore, Zürich och andra exotiska platser som Lund och Finspång blir kommande mål för studier och arbete under bl.a. sommaruppehållet i utbildningen. Semester i USA och Kanada, visum m.m. är nu grejer som också rör sig i huvet på killarna.

EIT gratulerar Gerhards Grabbar och önskar lycka till i Vancouver-finalen!

 

 

 

2015-04-24

 

Framtidens examination prövas på EIT

 

Professor Per Ödling har å LTHs vägnar examinerat MOOCs (Massive Open Online Course) i samarbete med Akademi Norr, ett 13-kommuners förbund i norra Sverige där 5 unga människkor från 5 olika länder examinerades av Lund på plats i Arvidsjaur. Per flög upp, satt en halv dag, examinerade och flög ner. Arvidsjaur kommun betalade och det blev stort genomslag i lokalmedia.

Detta är en naturlig del av framtidens metodik för högre utbildning och LTH hjälper genom dessa konkreta insatser till att visa vägen. "Affärsmodellen" bygger på att kommunerna agerar campus och studiestöd men “outsourcar” examinationen till i detta fall LU. Våra examinatorer agerar "återförsäljare" åt alla möjliga MOOCs leverantörer och slutlevererar "produkten" genom examination. 

Akademi Norr vill nu skala upp och köra ett EU-projekt och EIT, LTH eller LU kan haka på och söka EU-pengar för metodutveckling och fortsatt MOOCs-examination.

Text: Anders Borgström

 

 

 

2015-04-14

 

SIP Wireless Society programansökan vidare till intervju.

 

Ansökan till VINNOVA om att etablera ett SIP (Strategiskt Innovationsprogram) med namnet Wireless Society har nu gått vidare till intervju vilken kommer att ske på Vinnova nu på onsdag, den 25:e mars hos VINNOVA i Stockholm. Från EIT Lund har Viktor Öwall, Anders Borgström och Fredrik Tufvesson deltagit i arbetsgruppen under framtagningen av programansökan. Från Sony Mobile i Lund har Vanja Plicanic Samuelsson deltagit. De som träffas hos VINNOVA för att presentera och försvara programmet är  Vanja Plicanic Samuelsson Sony Mobile, Ulf Forsén Ericsson, Jens Zander KTH, Katrin Ekvall Scanreco, Anders Johansson Percipia och Claes Beckman, KTH. Intervjun kommer att utföras av två externa bedömare och minst fem representanter från de finansierande myndigheterna och den beräknas ta drygt 1 timme i anspråk. Intervjun föregås av en programpresentation inkluderande summering, arbetssätt, samverkan, aktörer, samhällsnytta och riskanalys.

2015-03-22

 

EITs föreläser på NMT-dagarna!!

Denna vecka välkomnas gymnasielärare och elever till årets upplaga av NMT-dagarna. NMT står för Natur, Medicin, Teknik och under veckan föreläser motsvarande fakulteters lärde populärvetenskapligt för att övetyga potentiella blivande LU-studenter om vilken bana man ska välja. Det hålls omkring 300 föreläsningar av drygt 130 olika forskare och EIT "marknadsförs" av våra egna där följande personer och spännande presentationer visas upp.

 

Fredrik Tufvesson
Mamma Mia, bilar börjar prata!

Daniel Sjöberg
Satellitkommunikation – samtal tvärs över jorden via rymden

Paul Stankovski
Vem stal mitt Facebookkonto och hur gjorde de? 

Martin Hell
Att knäcka ett lösenord 

Joachim Rodrigues
Elektronik i kroppen 

Emma Fitzgerald
Trådlösa nätverk, kommunikation genom luften

Text/Bild:Anders Borgström

2015-03-16

 

Ericsson lanserar "5G for Sweden". EIT är med!

 

Ericsson lanserade idag på MWC i Barcelona ett nytt forskningsprogram "5G for Sweden". Med forskning, innovation och industriella pilotprojekt ska industrins konkurrenskraft inom 5G stärkas och forskningen ska tillämpas inom olika industrigrenar. Nya projekt inom akademi och industri skapas samtidigt som värdefulla insikter erhålles runt 5G-innovationer och digitalisering av industri och samhällsfunktioner.

Programmet visar vägen med hårdvara mjukvara och tjänster inom mobilitet, bredband ochmoln samt skapar grund för nya ekosystem.

Partners inom "5G for Sweden" är Scania, Volvo Construction Equipment, KTH, Chalmers, LiU, LTH, RISE, Swedish ICT och dessutom stödjer VINNOVA programmet finansiellt. Samarbetet presenterades på MWC av Tony Sandberg, Scania, Charlotte Brogren, VINNOVA och Sara Mazur, Ericsson.

Kommentarer från de egna leden:

–Lund har en lång tradition inom mobil kommunikation och har jobbat aktivt med Ericsson sedan början av 80-talet. LTH har många unika kunskaper inom bland annat hårdvara, algoritmer och systemutveckling som alla är viktiga delar inom framtida 5G-system. Unik kompetens från Lund är bl.a. Massive MIMO där Lund är världsledande. Fredrik Tufvesson har nyligen presenterat tekniken på världens största chipkonferens ISSCC i San Francisco och jag själv presenterade samma sak på Intel och Xilinx. Allt med stor framgång, säger allas vår rektor Viktor Öwall.

–Det behövs mycket fundamental forskning och utveckling inom 5G och det är väldigt spännande att vara en del av den kraftsamling som nu sker nationellt. 5G kommer att föra med sig helt nya systemlösningar och teknologier och framförallt kommer dessa att möjliggöra stora förändringar inom olika industrier och samhället i stort. Det är viktigt för oss att i samverkan med industrin bidra med den expertis vi har för att lösa svåra forskningsfrågor och möjliggöra denna utveckling, säger Björn Landfeldt, föreståndare för MAPCI.

Läs mer (LTH-Nytt)

Text/Bild: Anders Borgström

 

2015-03-02

 

EIT presented 5G-contributions at ISSCC

Last week Fredrik Tufvesson presented "More Bits via the Same Spectrum - Massive MIMO opportunities and challenge " at ISSCC (International Solid State Circuits Conference) in San Francisco within the session “How to Achieve 1000 × more Wireless Data Capacity? 5G?”. EE Times covered the session and mentioned the Lund-teams contribution as:

Sweden’s Lund University created and tested a prototype 5G base station (described above and shown below) that supports 100 coherent RF chains using OFDM transmission. It uses an array antenna printed at the university and generated 10 Gbytes/second of data in operation.

In tests so far with 10 users working in 20 MHz of spectrum at 3.7 GHz, the prototype supported adequate coherency with signals well aligned in time, said Fredrik Tufvesson, a professor at Lund. “We got it working, now we need to squeeze it,” he said.

 

Read the full article here:

 

2015-03-01

 

Carl cracked the codes and broke through

A mixture of family tradition, psychology studies, chance and teachers at LTH is the basis for Carl's work to do the (digital) world safer in the future. A successful work, which survived the tough grilling at the PhD defense.
 – It was not as tough as I feared, says Dr. Carl Löndahl.Carl Löndahl (left) getting congratulated by supervising professor THomas Johansson

Hot subject with everyday use
With Edward Snowden and Julian Assange on the world's headlines, cryptanalysis has become a hot and highly topical area. Questions regarding personal privacy versus various types of monitoring, for different purposes, involve the masses. But even such a mundane and common activity to log on to one’s online banking uses encryption – technology that constantly need to be developed and improved to keep secure.

Got into crypto by accident
Carl was reading courses in cognitive psychology and became interested in mathematical models. Combined with a family tradition, the educational choice became obvious – both father and grandfather were electrical engineers. Carl chose to study Electrical Engineering at Faculty of Engineering, LTH - but to specialize in cryptography, however, was less expected.
 – During the undergraduate courses I ended up on a cryptographic course more or less by accident. But because I enjoy solving problems, the area suited me well. Some teachers persuaded me to continue by disputing and I do not regret doing it, says the newly-appointed doctor.

Makes information unreadable
EIT research group Cryptology and Security has research ancestry in various cryptologic areas since 1982. Not least, its findings have found applications in mobile telephony.
 – Briefly, one can say that encryption is used to make the information unreadable. Information gets put in, called cleartext, together with a secret key. The encryption algorithm then converts the plaintext into ciphertext, which will be unreadable without the key, says Carl.

Reformulating the cryptosystem
His thesis is titled "Some Notes on Code-Based Cryptography" and is, among other things, about how to protect against crypto-cracking. Most classical cryptos will henceforth be forced. The cryptographers must therefore find new ways to encrypt. Carl’s focus has been on trying to crack cryptos to learn how they can be improved. In other words: he has been working with cryptanalysis.
 – My research has moved around a cryptosystem called McEliece. It is not new and has been considered impractical because of the large key size – but it is becoming more and more interesting. My thesis deals [among other things] with how to reformulate the cryptosystem to increase security against attacks.

Will stay on the trails?
Carl from Kristianstad will leave EIT to work in the industry indefinitely. But first and foremost, the future contains new challenges as the upcoming family member who moves into a crib in Carl and his girlfriend's apartment at Lilla Fiskaregatan. And probably comply with Carl on his wanderings in the woods and fields.
 – I love the outdoors and spend many hours each week with lumbering around in it. I have inherited that from my mother, Carl Löndahl concludes with a smile.

EIT congratulates and wishes Carl good luck!

 

 

 

 

 

 

 

Text: Johan Cedervall
Photo & research: Anders Borgström

 


2015-02-17

 

Massive MIMO workshop @ IEEE GLOBECOM 2015 (San Diego, CA)

EIT researchers in Massive MIMO arranging a workshop (December 6-10) at IEEE GLOBECOM 2015 in San Diego, CA.

"Massive MIMO: From theory to practice"

Read more: mamiws.eit.lth.se.

2015-04-17

 

Page Manager: |