lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

News archive

Carl Gustafson, fresh EIT-doctor.

 

Attenuated waves

An artificial water-filled plastic man ( a phantom ) without arms and legs is one of the Carl Gustafson uses in his research in order to "destroy" the propagation of the waves with wavelengths around millimeters. Many hope these waves will satisfy a large part of the future wireless bandwidth demands. The phantom simulates a human who stands in the way and suppresses the amplitude of the waves, an attenuation which is considerably larger for so-called mm - waves than for the "regular" wifi signals with wavelengths around 10 cm.

 New acronyms coming up

Much like we are accustomed to using the 2.4 GHz and 5.8 GHz for today's WiFi connections we will in the future use 60 GHz jargon. Scientists like Carl , technology developers and the world's standard bodies ( FCC, ITU and others) are working hard to refine this new frequency raw material for future bandwidth needs. These bands are license-free with the poetic name IEEE 802.11 ad .

All connected!

The increasing wireless traffic demands more and more on bandwidth and available spectrum . 50 billion or 500 billion connected gadgets is not the key issue. What matters is that it will be crowded in the ether. For high-speed communication at a distance shorter than 10 meters there is spare capacity around the globe around 60 GHz. In Europe e.g. there is a band between 57-66 GHz where theoretically bit rates of 7 Gbps can be squeezed in. That’s pretty fast, at least compared to the typical maximum of 600 Mbps in today's 2.4 / 5GHz wifi systems.

Carl paves the way for new channels

How the 60 GHz-channel between the transmitter and receiver "looks" needs to be further investigated and this is where Carl's research comes in. A wave that is around 12 cm long ( 2.4 GHz ) behaves differently than those with lengths of around 5 mm (60 GHz). Multipath propagation , shadowing , attenuation and other malicious natural phenomena must be dealt with and before you can do that, you have to identify the problems carefully. Carl's research helps us to better understand how the mm-wave propagation channels behave so that future solutions for these virgin frequency band can be optimized. Carl has modeled, characterized and evaluated the radio stations. Just as it says in the title of the thesis.

 

Arrived via a master thesis

Fredrik Tufvesson, examiner when Carl did his master thesis on antenna design for breast scanning, lured him over to EIT and into the current research. Fredrik, with his solid scientific background in wireless communications and radio channels, have also been his supervisor during the mm-wave research. So far, the knowledge chase has been focusing around wave propagation indoors but Carls coming post-doc research within EIT will most likely bring him and his waves also outdoors. -Maybe even cars will talk to each other via mm-waves in the future, he says.

Home is Malmö and Värmland

Where does a Lund-researcher live? Is it Malmö? Is it Lund? -Lund has been very nice so far but I decided to exchange the small-city life for something bigger. And metropolis Malmö was well at hand, says Carl. -Thus, a move to the third city took place and accommodation in the area around Folkets Park and Möllan became a nice stay.

... says Carl and takes off for Christmas celebrations at home in Värmland.

EIT congratulates and wishes Merry Christmas! And we look forward to lovely new, yummy bandwidth during 2015th.

 

Text/Photo: Anders Borgström

2014-12-19

 

IMEC-professor honorary doctor at LTH

Liesbet van der Perre new honorary doctor
Professor Liesbet van der Perre is appointed honorary doctor at the Faculty of Engineering LTH, Lund University, in 2015. Liesbet van der Perre's main employment is at IMEC in Belgium, one of Europe's leading research institutes in semiconductors, electronics, and electronic systems. In addition, Professor van der Perre is teaching and supervising doctoral students at Katholieke Universiteit Leuven. She is a highly regarded researcher both in academia and industry and has published over 250 scientific papers. She is a scientific leader at IMEC in the area of wireless communications and currently their Director of Green Radio programs, aiming at reducing energy consumption in mobile communication systems. It is in this role she has cooperated with researchers at Lund University and contributed to research activities both in circuit design and wireless communications, not least as a partner in EU projects and advisor to larger research centers. Proposed by Ove Edfors, Viktor Öwall, John B. Anderson, Fredrik Tufvesson, Thomas Johansson och Karl-Erik Årzén.

2014-12-16

 

Forskningsteman på EITs hemsida

Forskningsteman på hemsidan
Forskningsteman på EITs hemsida! Under fliken "Forskning" och rubriken "Forskningsteman" börjar EIT nu presentera olika teman för de forskningsfält där vi är verksamma. Ett forskningstema arbetas fram och underhålls av de olika forskargruppledarna som också samråder om vilka teman som ska gälla för att synliggöra institutionens verksamhet. Delaktighet från många av institutionens verksamheter ska genomsyra temabygget som går över grupp-, labb- och projektgränser. Viktigt är att alla institutionens forskare på sikt får tillhörighet inom något av EITs kommande forskningsteman. Även om dessa har en varaktighet på minst några år ska de kunna modifieras, avslutas och ersätas av nya teman och de får alltså inte växa fast som en bestående del av hemsidan. Teman ska inte heller vara knutet till någon speciell finansiering. Först ut och därmed också pilottestare är temat "Massive-MIMO@EIT" som också visar hur vi initialt väljer att rubricera detta nya sätt att synliggöra EITs forskning. "ESS@EIT", Nano@EIT", "Cloud@EIT", "System-on-Chip@EIT", "mm-Wave@EIT", "Security@EIT" m.fl är utkast på forskningsteman som successivt kommer bli synliga på EITs websida. Kolla första temat på Massive-MIMO@EIT

2014-12-10

 

Lars Hedenstjerna avtackad

Lars Hedenstjerna avtackad som pensionär
Lars Hedenstjerna började som mekaniker på Fysikum 1963 och kom till Tillämpad Elektronik några år senare som instrumentmakare. Till Lars kunde man gå med sina mekaniska problem och gå därifrån utan. Det räckte att man berättade, att man behövde en låda med plats för så många kretskort och med måtten lagom lång, lagom hög och lagom djup. Två dagar senare stod just en sådan på skrivbordet! Lars har en fenomenal hand med olika material och kan få dem att forma sig efter hans vilja, med eller utan hjälp av svarv, fräs eller svetsaggregat. Lars har också en stor känsla för design och formgivning och många är vi som fått hjälp av Lars otroliga förmåga, såväl professionellt som privat. När Vattenhallen Science Center började byggas, blev Lars engagerad i arbetet med att fylla denna med experiment. Under detta arbete kunde man alltid höra musik i verkstaden – ibland beledsagad av hans musikaliska vissling. Hans starka känsla för olika material och deras bearbetning, tillsammans med hans kreativitet och konstnärlighet fick nu åter blomma. Det ståtliga vattenkraftverket, ESS- och MAX-IV-demonstratorerna och det unika medicinska undret, den kombinerade CT-, skiktröntgen- och MR-kameran, är några exempel på sådana blommor. Blommar gör det också ymnigt i den trädgård han byggt tillsammans med sin Anette på Stora Råby, vilken sträcker sig ända från Medelhavet till Japan. Även om vi nu hoppas Lars får njuta mer av detta önskar vi samtidigt att vi även framgent får utnyttja hans förmågor vid behov.

2014-12-01

 

Gerhard Kristensson avtackad

Gerhard Kristensson avtackad som pensionär
För ett par år sedan kunde man i programmet Naturmorgon höra en entusiastisk Gerhard berätta om floran och fågellivet i Dalby Söderskog. Elektromagnetiska vågor förmedlade hans pedagogiska beskrivningar ut över landet och in i morgonpigga lyssnares radioapparater. Botanik och ornitologi må vara Gerhards stora fritidsintressen, men i arbetslivet är det just de elektromagnetiska vågorna som är hans passion. Han tilltalas av deras matematik och fysik. Under sina 25 år som professor i Lund har han delat med sig av sina gedigna kunskaper inom elektromagnetisk fältteori till studenter, doktorander och forskare. Det har lett till pedagogiska priser och ett mycket stort nationellt och internationellt anseende. När nu denne elektromagnetismens bamsefar går i pension, konstaterar han nöjt att hans forskargrupp vuxit sig stark och står stabilt på egna ben. Med gott samvete kan han under en ek studera sina älskade mossor eller på altanen smutta på något olöst elektromagnetiskt problem.

2014-12-01

 

Three papers on IEEE top 100

As many as three EIT-papers were among the top 100 most downloaded during October 2014.

The papers positioned 5th, 54th and 63rd. The highest placed paper "Massive MIMO for next generation wireless systems" is authored by Erik Larsson, Ove Edfors, Fredrik Tufvesson (EIT) and Thomas L Marzetta (Bell Labs).

You'll find the whole list here: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/browsePopular.jsp?reload=true

 

 

 

 

 

 

 

Text: Johan Cedervall

 


2014-11-28

 

Exjobb fick hedersomnämnande


Vanja Tufvesson och Nicklas Erman har tilldelats ett hedersomnämnande för deras examensarbete "Navigating Information Overload Caused by Automated Testing" i ämnena Elektroteknik- och informationsteknik och Datavetenskap. Vanja och Nicklas erhåller ett diplom för detta under examenshögtiden den 28/11. Handledare har varit Anders Ardö, EIT och Markus Borg, CS. Examinator var prefekt Per Runesson från CS. EIT gratulerar!

Exjobbet använder moderna metoder för klusteranalys, från forsknngsområdet informationssökning,för att klustra information från automatiska mjukvarutester. Detta gör det möjligt att effektivisera analysen av utfallet från dessa tester högst väsentligt. Metoderna har implementerats i ett program som används dagligen vid företaget och ett manuskript till en vetenskaplig artikel skickas i dagarna in till IEEE International conference on Software Testing, Verification and Validation.

Examensarbetet är ett föredöme i gränsöverskridande och integrerande arbete: två civilingenjörsprogram, två institutioner, två forskningsområden och naturligtvis industri-akademi-samverkan. Studenterna - Vanja från Teknisk matematik och Nicklas från Datateknik - har med handledare och examinatorer från både EIT och Datavetenskap, åstadkommit en tydlig förbättring på företaget Qlik, som samtidigt ligger i tillämpningsforskningens framkant inom software engineering.

2014-11-18

 

"We need more female role models"

Maria Kihl is promoted to professor of Internet systems and is the first female professor at EIT, number two overall in Electrical Engineering and Computer Science at LTH.
 – It feels great, it was a long awaited decision! What feels less enjoyable is the fact that it's just me and Görel Hedin who have became professor here over the past 50 years, says Maria Kihl.Professor Kihl

Wants to see more role models On average, only about one-fourth, or 23%, of the professors in Sweden are women (SCB, Statistics Sweden, 2013). Amongst the technical faculties, they're only about one out of nine. Maria thinks, like many others, that this is a problem that needs to get solved.
 – First, we need to have a broader recruiting base than the 10-12% of students with us who are women. Then, you have to actively work to get the well-performing girls to stay here. We can also recruit women from outside, says Maria who seeks more role models to get the ball in the proper rolling.
 – We need more female role models. And not only women but for all minorities – we need to create an environment that clearly shows that it is possible to succeed in this field even if you are not part of the majority.

No matter of course
For Maria, it was never a matter of course to build an academic coureer.
 – Definitely not! I never felt that technology was something for me ... But I liked math and I liked programming, so I ended up at LTH anyways, studying computer science. And it was fun! After that, my plan was to get a job in the industry, Ulf Körner persuaded me to study for a PhD in Telecommunications and I'd finished it he persuaded me again, so I stayed here and I haven't regretted it since! I really enjoy it, certifies Maria.

Likes to cooperate
She enjoys the mix of research and teaching, the free way of work, traveling and the fact that no two days are exactly the same. Her research is largely about optimizing traffic on the Internet, creating preconditions for both faster and better services – eg video streaming and cloud services – but without increasing cost too much or creating a higher load on the systems. Maria's involved in various projects in which she collaborates with various individuals and organizations. In one of the projects she works a lot with Automatic Control at LTH and Computer Science at Umeå University, in another one the lead partner's Acreo Swedish ICT AB in Kista.
 – For me, this kind of cross-border collaborations are both natural and important – I like to collaborate. I also like to travel, but well, lately I've mostly been to Stockholm and that's not so cool I suppose, she says with a laugh – being a native of Skåne (Scania).

Swedish, English, math – and programming
Maria likes to cooperate – and she loves programming.
 – I feel that programming, in many places, is more or less expected to be learned at home. And that it should be taught in a wider extent at school. I think programming's a very important tool that you can start learning early, and I would say it's the most important thing to learn along with Swedish, English and math. It's applicable in so many areas, says Maria Kihl and adds in conclusion:  – Above all, it's great fun to program!

 

 

 

 

 

 

 

Text & photo: Johan Cedervall

 


2014-11-12

 

One hundred percent Sweden for Antenna Researcher Marius.Swedish, Sweden, Stockholm and Ericsson. Marius leaves Lund and prepares to work with telecommunication systems in the capital.Marius Cismasu and supervisor Mats Gustafsson-Would it be OK conducting the interview in Swedish?, I ask Marius Cismau, EIT's latest doctorate. He tells me it should be fine. And it's true, Marius has, after having lived in Sweden for several years, got a pretty good hang of our, not too easy, language. We talk on the phone as him and his family, consisting of his wife and their 2-year old daughter, have already moved to Stockholm. More precisely Jakobsberg, where they've found a place to stay. Marius will now join the crowd of commuters in Stockholm as he makes his way to Ericsson in Kista every morning. Train, bus, scooter or maybe cycling? -We'll see, Marius says. -One thing at a time. The new doctorate will help Ericsson with system design and hardware development for their base stations. A job that will suit Marius perfectly, as system design is something he's been wanting to do for several years.

Glad to have done research on electromagnetism and happy to have worked at LTH.

I ask about LTH and EIT, how has he found it? Good or bad? He's quick to reply: -Good, of course! -A good time, good co-workers and good equipment. -And very educational. -And good supervisors of course! -I chose to do a doctorate because of my fascination with nature and its scientific description, says Marius. -I've always, as a hobby, researched a bit with the means available to me. Thanks to his enthusiastic supervisors Mats Gustafsson and Gerhard Kristensson, this lead to “real” research and a nice scientific journey. Marius has found the subject especially fascinating due to the almost magical qualities of electromagnetic waves. They're like mechanic waves in a way, but not quite.

Helping antenna engineers to install antennas everywhere

Marius' research has more specifically been about antennas. All kinds of things in everyday life have antennas today. Not just mobile phones, computers and tablets, but also cameras, printers, watches etc need to be able to connect wirelessly to the internet to make use of its various tools and services. Therefore, developing electronics today often involves antenna design, which is an advanced and resource-demanding part of the process. Not least because appearance, size and design vary greatly between products. How good can an antenna be? How do you optimise antennas? Where in the product is the best place for the antenna? These are some of the questions needing an answer and parts of the results of Marius' research describe methods that can be used to improve the design process of antennas. His thesis also shows a way of cutting the amount of time needed to design antennas and supplies methods and tools for antenna engineers.

From physics to electronics and from electronics to telecommunication

Dr Cismau comes from a small town in Romania named Calarasi and located 120 km southwest from Bukarest, towards the Black Sea and he has been interested in the natural sciences ever since his first Physics lessons in school. His interest in science was further strengthened as a teenager by reading books containing exciting practical experiments. Ever since then he has wanted to be a scientist. A dream that has now come true.

After completing his masters in Bukarest he turned his sights from Physics to Electronics and especially wireless electronics. Marius' reasoning was that telecommunications provided more opportunities for work and career progression. And indeed, it resulted in a job at Ericsson! Before then, he has been employed as an designer and a test engineer within various fields of electronics, for example digital technology, embedded, microwave links etc.

In 2009, the economic recession hit Romania. -I was forced to return to test engineer jobs and therefore promoted myself by applying for doctorate studies and chose the reputable LTH as my place of study.

As mentioned, Marius has now moved to Stockholm and has secured a job at Ericsson. What happens next remains to be seen. -It's exciting not to know everything that's going to happen, says Marius Cismau. Everyone here at EIT congratulate him on his graduation, wish him good luck in the future and we hangup for now.

Text/Photo: Anders Borgström

2014-11-04

 

Lars Hedenstjerna i pension

Lars Hedenstjerna med gamla kollegor
Trogen Lunds Universitet och LTH sedan 1963. Vem slår det? Lars började på det som då hette NRF, Naturvetenskapliga forskningsrådets elektroniktjänst och har genom åren servat forskare med mekanik och finmekanik för att få experimenten runt forskningen att funka. Inom elektronikområdet har det varit en hel del om trixandet runt antenner och mikroelektronik. Lars berättar bl.a. om radarvagnar på taket, styrbara antenner för att plocka ner väderdata från satelliter och inte minst bondningsverksamhet mha begagnad utrustning införskaffad från Asea Hafo 1981. Uthålligt och skickligt hantverk, ofta lite i bakgruden, har med uthållig och avancerad utrustning betytt mycket för lyckade forskningsresultat genom åren. Personer som Lars ska inte underskattas och ett par yngre forskare som slår sig ner vid fikabordet vittnar om detta. Hur ska vi göra med våra antennfixturer och deras påverkan på antennprestanda nu när vår "Magic Man" slutar? På senare tid har vi också sett ingenjör Hedenstjärna som nyckelperson i upprättandet av populära Vattenhallen Science Center. Ett populärt ställe för allmänheten med upplevelser och experiment där Lars bland annat ligger bakom snurrstolar, vattenkraftverk och mycket annat. Nu väntar pensionärsliv med kanske lite längre sovmorgon och tidningsläsning. Om inte EIT ringer och skriker efter hjälp förstås...

Text/Photo: Anders Borgström

2014-10-30

 

Low-power radioplatforms in Rezas researchReza Meraji's research optimises low power consumption over data speed and range for applications in Body Area Networks with miniaturised electronics and remote sensors.Reza Meraji and supervisor Viktor Öwall

From Teheran to Lund

Reza Meraji was born and raised in Teheran, Iran, and when I ask him what it's like to live in Sweden he replies that the weather takes a bit of getting used to and he always misses home a little bit. But the job opportunities are without a doubt more plentiful than in Iran, at least within his advanced and highly technological discipline. Reza now has a Doctorate and his thesis is entitled “Low Power Decoding Circuits for Ultra Portable Devices”. The work is within a sector that is becoming more and more important as electronics are becoming ever more miniaturized and low power profiled. After a Bachelor's Degree and a couple of years' work in his home country, Reza was looking for opportunities to continue his university studies abroad, which lead to an international program of system-on-chip at LTH. After graduating in the Masters-programme he worked for Sony Ericsson, which he found interesting and a good experience but not challenging enough for an engineer with a further thirst for knowledge. A doctorate at EIT proved the perfect solution. Reza joined as an important part of a bigger project, where close cooperation with other researchers was crucial to success. This way of working was a perfect fit. The aim of the research group was to develop a fully functioning and extremely low power radio platform which would be applicable within various areas.

Low currents, short ranges and low bit-rate

So what is Dr Meraji's research about? It is about very low power technology for wireless application and thus also compromising with data speed and range. For, say, a pair of hearing aids (one in each ear) communicating with each other or a medical device within the body transmitting data to measuring devices outside the body, speed of data and long range are less important parameters. An additional use could be a moisture indicator cast in concrete where a change of batteries would be impossible. The most important thing is that they are very small and use very little power. During his time at EIT, Reza has focused on optimising fault detection and correction with the help of his circuits and has therefore been able to present very low power solutions for, among other things, so called BANs (Body Area Networks) where low data rates and short range can go far.

A lot of fun on the road

The research has entailed combinations of theory together with analogue and digital hardware implementations which has lead to lots of varied and diverse work at the institution. Lots of fun has been had at EIT as well, especially with exciting trips to conferences and the satisfaction of meeting strict deadlines after days and nights of hard work in the lab. In addition to exercising his brain at work, Reza also likes to keep fit by running and going to the gym, and enjoys reading books, hanging out with friends and spending time in nature. After-work socialising and barbecuing with work colleagues are some of the many happy memories he will take with him from his time in Lund. And now what? Well, a challenging industry job with lots of opportunities for development is never a bad option, but you never know what's going to happen. Decisions can be made and decisions can be changed. For now, Reza is keeping his options open.


Text/Photo: Anders Borgström

2014-10-28

 

Framtidens forskare och ingenjörer konfererade


 

Med Jens A Andersson som konferensledare och med Sven Mattisson som keynote-speaker genomfördes årets studentkonferens InfoCOM-2014 den 22:e Oktober i E-huset. Jens hälsade välkomna och Sven gav en initierad inblick i den hisnande teknikutvecklingen inom trådlös kommunikation i allmänhet och mobiltelefoni+bluetooth i synnerhet. Moores och Coopers lagar illustrerade i konkreta siffror hur hög takten på utvecklingen är medan jämförelser mellan prototyper från förr och verkliga produkter idag visade hur trender och attityder förändrats genom åren. Studenterna som presenterade sina fördjupningsprojekt talade bland mycket annat om sensornätverk, molnteknik, virtuella valutor och inte minst framtidens mobiltelefoni. Förkortningar som LTE, VANET, MIMO, OFDMA och VPAN haglade som sig bör i högteknologiska sammanhang och konferensen gav de vältaliga och välklädda studenterna en försmak av hur ett kommande arbetsliv som forskare eller ingenjör i akademi eller industri kan te sig.


Text/Photo: Anders Borgström

2014-10-24

 

EIT-forskning syntes på MHC-Invigning


 

EIT visade upp delar av sin forskning under fastighetsbolaget Vasakronans invigning av Mobile Heights Center, MHC, där inbjudna företag och regionala organisationer samlats för att ta del av framtida möjligheter runt en mötesplats som denna. MHC siktar på att vara särskilt anpassad för innovativa verksamheters specifika behov där samverkan mellan näringsliv, akademi och kommun ska stimulera till skapandet av nya smarta affärslösningar. EIT presenterade i ett antal seminarier och postrar sin styrka inom områdena wireless, ultra-portable devices, low-power design, IoT, test, reliability, M-MIMO, mm-Wave, 5G", WLAN , content management och mycket mer.


Text/Photo: Anders Borgström

2014-10-24

 

Smaller and faster building blocks

Sofia Johansson's research is about the very basic building blocks of electronics. That's right, transistors. For her, ending up in this field was the result of both coincidence and interests.Sofia Johansson

Fast and tiny
Electrons are more flexible in Indium Arsenide (InAs)-based transistors than they are in Silicon-based ones. Faster transistors and low-power electronics are on the horizon if Sofia's results are implemented in the integrated circuits of the future. Indium Arsenide instead of Silicon, new connectivity approaches and vertical 40nm nano-threads are just some of the jargon she uses when explaining her research. By the way, a single strand of hair is more than a thousand times thicker than the nano-threads in Sofia's lab, which implies the whole thing is really quite fiddly. The connectivity around the nanowires opens up the possibility of creating smaller transistors which in turn will be extremely fast, several thousand times faster than they were around the time when Sofia first started her research. Hence, the road to high speed electronics is a given. - My main task has been to optimise the production of transistors and measure the high frequency qualities of transistors, Sofia tells us.

Interest plus coincidence turned into research
Why does someone want to do a PhD and what's so interesting about nanotechnology based electronics? As often happens, it all comes down to various coincidences and in Sofia's case the dream of conducting research was not there from the start. Instead, her interest in electronic components and nano technology was simply materialised in a doctorate. In other words, one coincidence and one good opportunity.

Home is Laholm, Lund, Fysikum and EIT
Laholm is her home town, and in searching for the nearest (and best) university, Lund was the obvious choice. Sofia has a solid interest in technology, materials and physics and volunteered to be one of the first students on the newly founded nanotechnology program. In addition, Sofia has changed research department during her time in Lund as the nano technology department has moved from the Physics department to EIT. After having been employed by Fysikum for three years, all her work now takes place at EIT.

Wants to do more research
The interest in doing research is still there and in the future, Sofia's aim is to create more knowledge benefiting the wider society. She is not yet sure of what the future research will entail but the general direction is clear. - I would really like to continue researching on technology in some form, either in academia or in the industry. At the moment, I'm not quite sure on what, but there are lots of really exciting fields of research, says Sofia as she steps into the upper ranks of academia, with the title of PhD now on her business card.

 

 

 

Text/Photo: Anders Borgström

2014-10-14

 

MIMO wheels-up


 

LUMAMI-testbed for massive-MIMO is up and running after hard work by especially Liang Liu, Joao Vieira och Steffen Malkowsky. The head of EIT supervises that Liang is as able in cake-cutting as in the work with the testbed.


Text/Photo: Anders Borgström

2014-10-06

 

His PhD thesis was awarded

Federico Pepe’s PhD thesis was recently designated as the best in information technology by Politecnico di Milano. Since about a month, he’s in Lund for one and a half years of postdoctoral employment. The assignment consists of designing frequency synthesizers.
 – And VCO:s – so that Viktor can still make jokes to Piero, he says with a smile.
Referred by his opponent
Federico grew up in Campania, southern Italy, but has been spending the last ten years at the university Politecnico di Milano – the oldest university in the county, founded in 1863 – in the more northerly parts of Italy.
 – I had a chance to stay in Milan but wanted to do something else. Among other things, I tried to get hired by Qualcomm in San Diego. Piero (Pietro Andreani) was my reviewer and it turned out he had a spot for me here, Federico tells – and seems to enjoy it.

Goal-oriented
He’s in the area of analog IC-design and involved with the DARE-project.
 – My goals are to complete the task I’ve been assigned which is to design frequency synthezisers. And VCO:s – so that Viktor can still make jokes to Piero, he says with a smile and explains:
 – Piero is a top expert in the area. He gets a lot published and, at least for the conversant, it may look very simple with pictures of very simple circuits. So Viktor uses to twit Piero for this. Though, there are a lot of very advanced contents to those circuits – and Viktor knows about this, of course – but he still doesn’t miss a chance to joke with Piero about it anyway!

Had forgotten about the prize
The awarded thesis is a true rarity since it’s only been printed in one (!) copy and that copy’s in the library of the university of Milan. It’s also award-winning, Federico received both money and a diploma for his efforts.
 – Everybody starting a PhD there knows about this prize. I had somehow forgotten about it because I finished my PhD and left Milan. So when the secretary called and told me about this I couldn’t really get it so I had to call back to duble-check, he says and smiles.

Doesn’t enjoy the jam
With some surprise, we note that the laminated diploma’s lacking the university seal, before it’s time for photos and general loose talk about life in Lund. Federico plays tennis and is also interested in climbing.
 – The area around Lake Maggiore is one of the most beautiful places I’ve been, he says.
 – I don’t have much spare time but when I do I usually meet up with Italian friends and sort of circulate the town.
I get no insider tips on good Italian restaurants in Lund.
 – I’m not an expert of Italian restaurants in Italy either. I don’t like the jam you put on meat here though, he says, and we can’t really determine if it’s the lingonberry jam that’s caught his disliking attention. But it probably is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text & photo: Johan Cedervall


2014-10-03

 

Couldn't resist electronics

Dejan Radjen was supposed to become a physicist, but after having discovered electronics he couldn’t resist it. Now he’s got a doctoral degree in the subject, specialized in construction of A/D-converters (analog-to-digital converters).
 – The very first thing I was fascinated by in electronics was wireless transmission of information. I found it very interesting how waves can be caught from the air and recieve the information those waves transported, he says.Likes to travel
Supposed to become a physicist
Dejan Radjen’s born in Serbia but a Swede since long. He’s always had a great interest in science.
 – What’s interesting about science are those moments when you discover how things works. You get a rush from it! I was supposed to become a physicist, but after discovering electronics and built some circuits at leisure, as a hobby, I couldn’t resist it because it’s practical and close to reality. LTH was a natural step towards a deeper understanding. And I lived nearby Lund already, Dejan tells.

Immediately got into wireless communication
If it was a little unexpected that Dejan would take interest in electronics, it was a little more expected what area within it that would grab his main focus.
 – The very first thing that I was fascinatied by in electronics was wireless transmission of information. I found it very interesting how waves can be caught from the air and recieve the information those waves transported. After been given the chance to do my master’s thesis at Ericsson, I felt that I had a good foundation but at the same time I felt that some bits wer missing and I wanted to learn more! That’s why I decided to pursue a PhD, to learn more about A/D-conversion, which is a step in the reciever chain that’s used for wireless transfer.

Specialized in construction of A/D-converters
On September 18th, Dejan presented and defended his doctoral dissertation ”Continuous-Time Delta-Sigma Modulators for Ultra-Low-Power Radios”.
 – Wireless communication is a frequent participant in our modern day. A big challenge in this area is the power consumption and lots of research is required to reduce the effect in a radio chip for wireless and low-power applications and still obtain a stable connection without interference, Dejan tells and develops:
 – An essential part of a radio chip is the A/D-converter. It’ll always be needed because the world is naturally analog but all devices demand digital signals to acieve the functionality considered important these days. My research is about construction of A/D-converters for wireless low-power applications at short distances.

Wanting to learn more
Dr Radjen still has a hunger for more knowledge in his subject.
 – I usually don’t plan things very far ahead, I take them as they come. But I’m definitely interested to further expand my understanding of electronics for wireless communication and also travel around to other places, he says, and highlights fruitful meetings – formal and informal – with colleagues from all around the world at LTH.
 – I think that’s one of the most important factors at LTH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2014-10-01

 

OAM vs MIMO

 

The internationally recognized scientific journal Nature Communications (part of Nature Publishing Group) recently reported on the latest experiments with OAM (Orbital Angular Momentum) at the University of Southern California. The California team demonstrated a new way to send information via radio waves by twisting several polarized beams carrying information together into a spiraled beam. Bit rates of 32 gbps across 2.5 meters of open air was achieved. IEEE Spectrum contacted our expertise Ove Edfors, Professor in Radio Systems ,in order to get qualified comments on the results. Ove Edfors, who has also discussed with the authors, is in agreement regarding the essential message in the article but means the technique can be interpreted as "traditional MIMO", but with more esoteric antennas. His greatest concern, though, is the practicality of the approach at larger distances. For OAM to be efficient, near-field conditions must be maintained and this means that transmitting and receiving devices rapidly grow to impractical dimensions. Read the interview in IEEE Spectrum


Text: Anders Borgström

2014-09-30

 

Energized by dad’s legacy

A nice campus and the significant world ranking made Meifang Zhu leave her job and move to Lund, to catch a mutual dream and pursue a PhD. “My father's desire and thirst for knowledge deeply influenced me”, she says.Meifang Zhu
Ranking and nice campus
In 2007, Meifang Zhu made one of the most important decisions in her life. She quit her first job back home in China, to take further education abroad. She chose Sweden, Lund and LTH.
 – Lund University came to my eyes because of the significant world ranking and the nice campus, especially the white house. Electronic engineering is my favorite topic, LTH became my first choice, Meifang explains.

Had to quit education aged 15
Important decisions aren’t always easy to make. Meifang got a great deal of strength to from the support from home, to chase the dream and to catch it. And the greatest supporter is her father, wishing Meifang would be able to do what he didn’t.
 – My father's desire and thirst for knowledge deeply influenced me. He had to give up his education when he was 15 years old, so he has put all his effort into making sure that I received a good education. This legacy has always energized my pursuit of a Ph.D. degree.

Making the invisible visible
On September 12, 2014, she defended her doctoral dissertation “Geometry-based Radio Channel Characterization and Modeling: Parameterization, Implementation and Validation”.  – Wireless channels, which are present everywhere, and they are untouchable and invisible to the naked eye. In my subject, the untouchable and invisible channels can be modeled with certain real world parameters and represented by touchable mathematical models.

Positioning with accuracy down to centimeters
 – The keyword of wireless technology is 'Wireless', but without a wire how can we get hold of other people? The answer is wireless channels. It is essential to understand the behavior of the wireless channels and capture their characteristics as much as possible. Therefore, channel models, which gives a close to realistic description of wireless channels, becomes significant important for wireless system development.
 – The COST 2100 channel model is one well established wireless channel model that can be integrated with current and next generation wireless systems. In my thesis, efforts have been made on parameterization, implementation and validation for the COST 2100 channel model. To be able to have a thorough understanding of wireless channels, a measurement based-ray lunching tool has been implemented in this thesis to visualize the propagation path on top of the 3D map. In addition, we have investigated the possibility to using the radio channel for positioning with accuracy down to centimeters, where the standard cellular system bandwidth is used.

Ready to fly
The future’s looking good for Meifang, who’s urging to get out there to try her wings and fly amongst all those invisible wireless channels.
 – I have been as a student for 22 years and have been learning telecommunication and wireless communications for more than 10 years. Now it’s time to put my skills gained during the past years into practice!
 – The time at LTH and EIT has been a nice experience for me, to work with people from all over the world in the same group. Not only had I learned knowledge but also different cultures, Meifang Zhu closes cheerfully.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2014-09-30

 

Best on Top 25!

Mohammed Abdulaziz, together with co-authors Markus Törmänen and Henrik Sjöland, recently published the journal paper "A Compensation Technique for Two-Stage Differential OTAs". It received the highest number of downloads in August 2014. Every month top 25 papers are listed in the following link of the well-known TCASII journal. Congratulations to Mohammed and the team! http://ieeexplore.ieee.org/xpl/topAccessedArticles.jsp?punumber=8920 To document


Text: Anders Borgström

2014-09-25

 

Dean election determined

 

Department head of EIT, Viktor Öwall, had been voted dean of LTH from 2015 to 2017.

 


Viktor Öwall.
According to the election results, the following suggestions regarding the new dean, vice dean and faculty representatives, and representatives of other staff to Board of Directors of LTH and Nominating Committee's proposed business representatives in LTH board for the mandate period 2015-01-01 - 2017-12-31 to the Principal of the University of Lund:

Dean:
Viktor Öwall, prof, Elektro- och informationsteknik
Vice Dean:
Annika Mårtensson, prof, Bygg- och miljöteknologi

Teacher representatives, board of LTH:
Anne Landin, prof, Inst. för Byggvetenskaper
Maria Johansson, prof, Inst. för Arkitektur o byggd miljö
Stefan Kröll, prof, Fysiska institutionen
Marilyn Rayner, univ. lektor, Inst. för Livsmedelsteknik
Thomas Laurell, prof, Inst. för Biomedicinsk teknik
Aylin Ahadi, univ. lektor, Inst. för Maskinteknologi
Peter Rådström, prof, Kemiska institutionen (omval)

Representatives, other employees, board of LTH:
Marianne Olsson, Inst. för Immunteknologi
Johan Hugosson, LTHs kansli

The Nomination Committee's proposals to industry representatives in LTH Board for the term 2015-01-01 – 2017-12-31:
Charlotta Falvin, professional board, chairman
Sven Landelius, charirman ESS AB
Jerry Bengtsson, CEO AB Tetra Pak

Read more:
Everything about the election (LTH.se)

 

 

 

 

 

2014-09-23

 

Lund Circuit Design Workshop 2014 delivers state-of-the-art and glimpses of the future!Brains in Circuit Design!

The "Lund Circuit Design Workshop" took place at Grand Hotel and LTH-EIT during thursday and friday last week. The workshop, hosted by the VINNOVA-financed project INDEC-SoS and the SSF-financed projects Distrant and DARE., gave an overview of the research activities within IC design at Lund University. Invited speakers from both industry and academia covered a number of highly interesting topics. Jan Rabaey, UC Berkeley, inspired on the potential of applying natures computational-, storage- and communication solutions in future circuit and system design. Ivo Bolsens, Xilinx, presented the latest around highly advanced FPGAs. These devices nowadays include building blocks like entire ARM-processors, DSPs, large memory areas, mixed-signal blocks and advanced IOs. Johan Svener from Sony Mobile addressed the future roadmap of advanced low-power wearables and emerging use-cases around that. Jonas Hansryd from Ericsson talked on how mm-wave technology will impact coming 5G-systems and Mustafa Özen shared the latest research within low-power wireless PAs. EITs inhouse researchers from PhDs to senior professors gave extensive presentations on Massive-MIMO, antennas, mixed-signal, baseband, filter, ultra low-power design, energy optimization, beamsteering and much more. Poster sessions, coffee-breaks and excellent food contributed to another perfect Circuit Design Workshop as acknowledged by visitors, speakers, Director Viktor Öwall and Chairman of the Board Sven Mattisson. Logistics were, as always, perfectly managed by Pia Bruhn.

Program
Text/Photo: Anders Borgström


2014-09-16

 

New book


Springer recently published a book authored by EIT researchers: Faster than Nyquist Signaling: Algorithms to Silicon by Deepak Dasalukunte, Viktor Öwall, Fredrik Rusek and John B. Anderson.

The book is an adaptation of Deepak’s PhD thesis that was defended in 2011 and was financed by the SSF project The High Speed Wireless Center.
2014-09-05

 

Anil Dey from EIT to Intel as "outstanding researcher"

Almost a year ago, Anil Dey defended his PhD thesis "Low-Power Circuits and Nanowire Transistors". A month later, nano-engineer Anil was interviewed by the giga-company Intel, in the US. In January he received an offer of employment at this one of the world's leading electronics companies. Then the hard part began.Anil Dey.

Check the box if you have received the Nobel Prize
 – It wasn't easy to get a visa!, Anil explains. He was one of a total of about 172 000 applicants with a Bachelor degree or higher, to split the total of 65 000 visas. Another 20,000 visas are awarded to those with master's degree or higher, in which group Anil was also included. But he scored nil in both lotteries. No visa.
 – In the end, I managed to look into something called "outstanding researcher visa". It was somewhat deterrent to read the requirements for the visa – it was something like "Proof that the applicant has received a major internationally recognized award, as a Nobel Prize, or evidence of at least three of the following requirements." When a Nobel Prize was hard to muster on short notice, I was instead forced to comply with the alternative requirements. An example of the requirements demanded including letters of recommendation from at least six impartial and qualified assessors to vouch for my research was the host class standards and that I was a leading researcher in my field. After many trips did it in the end and now I have an approved visa - it is said that I should start at Intel in Hillsboro, Oregon, in two months, says Anil Dey.

The dream arose in high school
29-year-old Anils parents met in Lund. Dad Subhas is originally from India and was a teacher of mathematics and science, mother Estera originates from Poland and works as an associate professor at Applied Biochemistry at LTH. But despite his parents' occupational interests, Anil never felt compelled to become an engineer.
 – Mom said I should be a doctor! But I didn't agree, Anil says with a smile.

Instead, it was a school visit by a physics professor who arose Anils dream. At the visit, the professor was explaining that there was a whole new world to explore - a world where electronics, physics, chemistry and biology converge to allow things previously considered impossible. It is not difficult to understand that the interest was awakened and Anil were part of the very first class to read Engineering Nanoscience at LTH.

Worried about the container journey
Today, about ten years later, he holds a doctorate in the field and is headed for an amazing adventure at Intel.
 – I'm starting as a so-called ”device engineer” and will develop the technology for future generation processors, says Anil who is in the process of organizing the move to the US.
 – Intel are taking very good care of their staff, they help to organize almost everything. "We'll send you a twenty foot container," they said one day, and I thought that it really is necessary, I don't have tha much stuff! You'll get a car in a container like that, if you want to!, Anil says with another casual smile but with some concern about how the self-crafted interior fittings shall be clear container journey across half the globe.
 – But they send a mover company to go through everything, so let's hope that they make sure that everything will be well packaged too.

LTH highly regarded in the world
He 's looking forward to the new adventure, and he's looking up to his new colleagues at Intel. They seem to have impressed him, as he's impressed them.
 – Research in Lund has a very high reputation in the world. Our research on the EIT is not infrequently used as a reference for world-leading researchers and companies present "state-of-the-art" components and concepts. One such occasion was the example of the "star-conference" in the field, the International Electron Device Meeting (IEDM), where the best people in the field gathers and the best wirk gets presented. At a conference in the USA a few years back, I received a number of interesting questions from an Intel-guy, actually. Just over a year later, at the next IEDM, Intel introduced simulated results on the particular material system that I work with to produce, so-called tunneling transistors, Anil explains.

Benefits from the interaction of EIT
He started his PhD at the same time as the Nanoelectronics Group moved from the Physics department to EIT.
 – It was natural, I think. What we're dealing with is highly application oriented. We raise it all to a circuit level and is served by an interaction with experts in adjacent or contiguous areas – and those skills available at EIT. The step of going from individual transistors to circuit solutions is quite large but we have now shown that we can make functional circuits. That we're on the right track and that we're doing really good research is reflected not least in the large allocations that my supervisor Professor Lars-Erik Wernersson has obtained. Overall, it feels like that the level of ambition is very high and good on EIT, says Lund-origined Anil Dey whose research soon will be avaliable in a computer near you.

Text: Johan Cedervall
Photo: Private

2014-09-02

 

Page Manager: |