lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Nyhetsarkiv

Mjukvaruutveckling på Peggys tårtseminarium

Publicerad: 2017-05-12

Text: Anders Borgström. Bild: Anders Borgström and Per Runesson

Torsdagens tårtsemnarium handlade om mjukvarutvecklarnas betydelse för framtidens kunskapsfabrik eller akademin, om man så vill. Föreläsare var Professor Margaret-Anne Storey eller Peggy som många kallar henne och hon är Lise Meitner gästprofessor på EITs systerinstitution Datavetenskap. Peggy kommer från University of Victoria i Kanada och under seminariet förmedlades intressant information om deras forskning kring utvecklares samarbeten i stora komplexa mjukvaruprojekt.

Mjukvarans betydelse ökar hela tiden och kan t.ex. uttryckas som att "mjukvaran skakar liv i hårdvaran". Verktyg för både utveckling, test och inte minst kommunikation mellan personer blir kontinuerligt allt viktigare och idag räcker det inte med kompilatorer och testverktyg utan även s.k. "social tools" är nödvändiga för att lyckas med sina stora projekt.

Som exempel nämnde Peggy att en enkel social tjänst som  Twitter är ett verktyg som används flitigt av stora mjukvarugrupper för att hålla sig uppdaterade om det senaste i branschen. Samtidigt ser nya programspråk och nya verktyg kontinuerligt dagens ljus. Andra sociala verktyg som "Stack Overflow", en avancerad användarbaserad Q&A-community, har blivit extremt viktiga för utvecklarna och många menar att dagens komplexa mjukvaruutveckling fungerar inte utan dessa. Ljuset släcks på kontoret helt enkelt.

Professor Storey resonerade också runt intressanta överblicksbilder om hur människor kommunicerar i såväl den fysiska analoga världen som i den digitala och inte minst med hjälp av sociala medier. Allt från samtal ansikte mot ansikte, böcker, email, LinkedIn, Basecamp, GitHub, Stack Overflow, Skype, Google Hangouts och mycket mer sattes i ett snyggt sammanhang. I grunden är vi ganska enkla i vår mänskliga kommunikation men sätten och verktygen är många.  Ett intressant citat som fastnade var "The best way to get the right answer on the internet is not to ask a question but to post the wrong answer".

Internets mekanismer är outgrundliga. 


EIT do prestigious math conferences

Publicerad: 2017-05-03

 

Text and layout: Anders Borgström

EIT is taking part in organizing upcoming Mittag-Leffler conferences and Associate Professor Michael Lentmaier says: -We are happy that EIT is involved in the organization of not only one but two workshops at Mittag-Leffler this year.

It's truly international and high-level conferences with top-level mathematicians and participants arriving from many research institutes and universities world-wide. Countries represented are US, France, China, Switzerland, Israel, UK, Canada, Iceland, Sweden, Norway and Finland. And a few more not to be forgotten.

Herglotz-Nevanlinna functions

The first conference where Professor Mats Gustafsson is co-organizer,  runs May 8 to May 12 and is titled "Herglotz-Nevanlinna functions and their applications" and will bring together mathematicians, physicists, and engineers who are interested in bounded analytic interpolation. The focus lies on Herglotz-Nevanlinna functions in connection with passive, causal, and active systems (in particular, electromagnetic design, composite materials, and Dirichlet-to-Neumann maps) and hence the main tools are within complex analysis and  functional analysis as well as convex optimization.

Information and coding theory

The second conference where Michael Lentmaier is co-organizer is running May 15 - May 19 and is titled "Information theory and coding theory with applications to data security and privacy". It will focus on how to apply information and coding theory towards providing security and privacy in systems.  Researchers and practitioners in information and coding theory and in network security and privacy will gather, with the goals of identifying open security and privacy problems that arise in networks and distributed storage systems and that can be effectively solved by proper coding techniques.

Information theory and coding theory have been instrumental in shaping our modern digital world.  Traditionally, information theory describes fundamental limits on the essential performance parameters of communication and storage systems, as they relate to the physical characteristics of the system. Coding theory however, is concerned with mathematical methods for designing practical systems that approach these fundamental performance limits. 

Math and applications

The program consists of subjects both deeply mathematical and more applied ones with topics like "Physical-layer security and 5G", "Secure distributed storage", "Arbitrary Linear Code", "Coding and cryptography", "Latency and security", "Network Information Theory and Combinatorics". And the list goes on.

Facts on Institut Mittag-Leffler:

Institut Mittag-Leffler is an international centre for research and postdoctoral training in mathematical sciences. It was founded in 1916 by Professor Gösta Mittag-Leffler and his wife Signe, who donated their magnificent villa, with its first-class library, for the purpose of creating the Institute that bears their name. 

Nice conference environments

The premises of Institut Mittag-Leffler encompasses several buildings on a park-like estate and the main building, originally the home of Gösta and Signe, is a beautifully preserved villa in the art nouveau style. 

Focus on Nordic math research

The mission of Institut Mittag-Leffler is to support international top-level research in mathematics, with special attention to the development of mathematical research in Nordic countries. It also has a responsibility to serve as a contact and link between the international research community. 

Activities and publications

Major activities of the Institute include research programs, conferences, workshops and summer schools. The Institute is responsible for publishing two research journals, Acta Mathematica and Arkiv för Matematik where the first one is one of the most prestigious mathematics research journals in the world. 

  


LTH, EIT och 5G hörs i Sveriges Radio.

Publicerad: 2017-04-26

 

Text och bild: Anders Borgström

I nyheterna från Sveriges Radios "Vetenskapsradion",  tisdagen 25 April berättar Fredrik Tufvesson att standardiseringsarbetet för 5G pågår för fullt och 2020 ska branschen veta mer vad 5G är och hur det ska fungera. En konferens i Oslo, Digital North, genomfördes den 25 April för att diskutera bl.a. dessa saker.

-Satsningen på en Nordisk-Baltisk gemensam handlingsplan för 5G-utbyggnaden är bra, menar Fredrik.  -Sverige är ett litet land och vi behöver jobba tillsammans med andra länder för att få hela systemet på plats och dagens 4G-system måste integreras och smidigt evolvera in i den nya 5G-världen. 

Även bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson uttalar sig om hur länderna ska ta täten i Europa när det gäller 5G-utbyggnaden. Under Digital North-konferensen diskuterades om hur digitalisering ska öka samarbetet mellan länderna och hur utbyggnaden av 5G ska kickas igång. 

-Det finns en stor fördel om vi kan samarbeta och samordna när det gäller frekvenser, system och teknik eftersom vi alla är ganska små länder, säger Peter Eriksson. Vi växer i styrka internationellt sett helt enkelt.

5G är det kommande mobila bredbandet med högre hastigheter och bättre kapacitet. Fler kommer att kunna surfa samtidigt på samma plats och utan fördröjning. År 2020 är året för kommersiellt introduktion och därför är en gemensam teknisk standard viktig.

Under Digital North-konferensen möts representanter på högsta nivå från både regeringar, näringsliv och akademi för att diskutera och katalysera kommande samarbeten inom området. Mer om konferensen med bl.a. streamad video här. 


Prestigefyllt SSF-anslag till EITs nanoelektronikforskare.

Publicerad: 2017-04-11

Text + Bild: Anders Borgström

På frågan om detta var överraskande eller väntat svarar Mattias: 

-Jag jobbade väldigt hårt på denna ansökan och hoppades verkligen jag skulle få priset. Det ger ju en fantastisk möjlighet för mig som ung forskare att utvecklas som ledare och få resurser till min forskning.

Forskningspengar, fickpengar och ledarskapsprogram

Mattias Borg som forskar inom materialvetenskap och nanoelektronik är en av tolv unga, lovande postdoktorer som får dela på 48 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Var och en får 4 miljoner kronor och ett personligt stipendium om 60 000 kr. Dessutom ingår ett ledarskapsprogram för bidragsmottagarna.

Mer pengar till E-huset

Ytterligare en forskare, Per Augustsson från EITs granninstitution BME, får samma anslag beviljat. Grattis alltså till både nanoelektronikgruppen, EIT och E-huset. Och till Mattias framförallt. Mattias har disputerat vid Fasta tillståndets fysik i Lund och har sedan gjort sin postdoc hos IBM Zürich Research där han också var anställd i forskarstaben.

Stöd för nyskapande forskning

“Det blir spännande att följa dessa unga, lovande forskare som alla nyligen har gjort sin postdoc i utlandet och nu får förutsättningar att etablera sig i Sverige. Rörlighet bland forskare är en strategisk faktor,” säger Lars Hultman, vd för SSF i ett pressmeddelande.

Pengarna kommer från “ICA” eller Ingvar Carlsson Award och har fått sitt namn av SSFs tidigare ordförande, dåvarande statsministern Ingvar Carlsson. Huvudsyftet med programmet är att stödja yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. 

Snabbar upp elektronerna

Mattias bidrag handlar om nya tekniker för snabbare halvledare och är renodlat tekniskt med nya halvledare för snabbare elektrontransport. Forskningen syftar till att oxidera metaller på kisel och därigenom få spontant självorganiserade strukturer med goda egenskaper för framtidens komponenter.

III-V nanoelektronik integreras på kisel

Under sitt doktorsarbete utvecklade Mattias epitaxiell växt av antimonid-nanotrådar och heterostrukturer för nanoelektroniska tillämpningar och i postdocarbetet hos IBM uppfann han en nyskapande integrationsmethod for III-V halvledare som kallades "Template-Assisted Selective Epitaxy" (TASE). En metod som möjliggör att högpresterande III-V nanoelektroniska komponenter kan integreras med standard kisel CMOS-processer på ett direkt och kostnadseffektivt sätt. 

Mot docent och leta doktorand

Vad händer närmast i forskarkarriären, undrar vi?

-Min närmsta mål blir nu att ta min docentur samt försöka att anställa en doktorand för att jobba på det här projektet, säger Mattias och återgår till sin avkopplande påsksemester.

Grattis till Mattias! 


LTH-studenten Rajeshwari Yogi, Wireless Communications, har blivit nominerad till Global Swede 2017.

Publicerad: 2017-04-10

Global Swede är en utmärkelse som delas ut av Svenska institutet i samarbete med näringsdepartementet och utrikesdepartementet till en utländsk student som studerat entreprenörskap eller innovation i Sverige. Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra studenterna till att vara goda ambassadörer för högre utbildning i Sverige.

Rajeshwari Yogi från Indien studerar masterprogrammet Wireless Communications på LTH och är enligt motiveringen en synnerligen engagerad och begåvad student som också är studentambassadör, tar emot nya studenter, är SI-ledare och bloggar dessutom om studentlivet på i Lund och på LTH-

Läs mer 


En digital lekstuga för stora barn...

Publicerad: 2017-04-10

Bild: Ingemar D Kristiansen

...var Sydsvenskans rubrik på artikeln om IoT-basstationerna som nu monterats i Lund. Det hela är början till ett experimellt trådlöst datanätverk i Lund för att sensorer och andra IoT-anslutna prylar ska kunna leverera data.

Mer finns att läsa på SDS om du har premieinnehåll eller på bilagda kopia på papperstidningen.

 

 

  


Farookhs research saves time for chipmakers

Publicerad: 2017-03-30

Text: Anders Borgström, Bild: Farrokh Ghani Zadegan

-Jag pratar lite svenska faktiskt, says Farrokh when asked if  Swedish or English is preferred for this chat. Continuing in Swedish, he fills in: -Lite jobbigt dock att prata med skåningar, det gick bättre under min tid i Linköping. Skånska låter som ett annat språk faktiskt. :-)

So back to English then.

Farrokh Ghani Zadegans date of disputation was March 17, 2017 and the long title of the thesis " Reconfigurable on-chip instrument access networks: analysis, design, operation, and application" indicates it has something to do with integrated circuits. And yes. 

CAD is the keyword.

A first somewhat general and fumbling question is if Farrokh has worked mainly with hardware or software. -It's mainly CAD (Computer Aided Design) for electronics, is Farrokhs short answer. But that needs some further explanation. 

When prototyping complex ICs embedded circuitry is needed for measurement, debug, test and monitoring. This is provided through so called on-chip instruments and access time to this instruments from outside must be low.  

In Farrokhs research, CAD-tool development has been supported and so also automatic generation and reconfiguration of networks. A specification is given to the tool telling a number of on-board instruments that would be accesssed and also if certain instruments are more frequent than others. A circuit network is then generated in a way that the overall accesstime is reduced.

-Algorithms are developed to generate hardware circuitry so thats why it's CAD, Farrokh continues. -You have a configurable network and you want to find the best way to reconfigure this network so that the accesstime to a particular network is reduced. I support the algorithms to search for the best way to do it in a reasonable amount of time. CAD captures it all. -CAD is the keyword, he conludes.

A time saving work

In explaining where time is saved Farrokh describes that accesstime for instruments and runtime for algorithms are different things. -Runtime for algorithms lead us to the limited accesstimes, he says. I have proposed algorithms for design and operation of networks so accesstime is reduced. Considering all possibilities will take forever and my algorithms try to limit the scope such that the search for the minimum accesstimes takes a reasonable amount of time with minimal runtime. 

Money saving for chip-makers

An analysis phase is mandatory before you can do any design and operation with help from CAD and directive goes to the CAD tools generating a chiplayout. After that follows a post layout simulation.  Reduction of accesstime is truly beneficial for manufacturers of chips since their processes are far from perfect. -Huge money and time are spent on testing and shorter accesstimes will reduce cost significantly, says Farrokh.

Paved the way for a research career.

-My thesis topic should have practical and industrial relevance, that was my expectation before starting, says Farrokh. I worked mainly with industrial standard IEEE Std 1687 and companies like Mentor, AMD, Cisco and Qualcomm have pushed for this. 

We've made good impact and have contributed greatly to the standard, for sure. I have built a good network with the people involved and  Mentor is benefitting in providing tools to the chipmakers. -My PhD graduation should pave the way for a research career to follow. -That's my sincere hope, Farrokh says.

-And now it's time to take the next step, return the EIT roomkey and accelerate my job-seeking.

Piano virtuous coming up

Any interests in leisure time? -I play Tar, a six-string iranian instrument. -I'm also trying to master a piano with help from Youtube tutorials on Bach and Beethoven, says Farrokh and shows a recording of himself performing "Für Elise" in the most nice way. Asking for a link to publish the masterpiece in this article the answer is negative. -I'm not there yet, he laughs.

Congratulations from EIT and good luck in the future! 


EIT-doktorand bakom ARMs senaste uppköp

Publicerad: 2017-02-21

Text och bild: Anders Borgström

Brittiska ARM betalar mer än 100 miljoner kronor för Lundabolaget Mistbase och satsar på en utvecklingsavdelning för IoT (Intenet of Things) i Lund. Det rapporterar flera nyhetsmedia idag bl.a. Rapidus , Dagens Industri och Sydsvenskan .

ARM tar över Mistbases teknik och personal med runt 15 anställda idag, ett antal som nu kommer att växa. Mistbases teknik gör det möjligt för uppkopplade enheter att kommunicera med hjälp av nedskalad och billigare hårdvara som kräver små mängder datatrafik för sin kommunikation. 

Bolaget grundades 2015 av LTH-doktoranden Michal Stala samt Magnus Midholt och de båda porträtterades på vår hemsida i September 2015.

Grattis till Michal och övriga i Mistbase!

  


Säkrare saker i Martins projekt

Publicerad: 2017-02-15

Bild: Ny Teknik

Det VINNOVA-finansierade forskningsprojektet Seconds som ska ge ett säkrare internet-of-things drivs av EITs Martin Hell och det uppmärksammas i det senaste numret av Ny Teknik (nät + papper). Läs artikel 

  


INSIGHT incoming call! New video release!

Publicerad: 2017-02-15

Text: Anders Borgström. Picture: Insight Consortium

The INSIGHT consortium has released a nice video telling about their project and goals in a popular and narrative way.

The consortium research is about integration of III-V nanowire semiconductors on to silicon platforms. The consortium consists of 6 very experienced international partners with Professor Lars-Erik Wernersson as project coordinator and Dr Mattias Borg as operational manager. Both are from EITs nanoelectronics group in Lund. Except for Sweden, partners contribute from Germany, UK, France, Switzerland and Ireland.

In the video we learn about how the last 45 years dramatic increase in capacity of storage,  communication and computation also has resulted in dramatic rises in power consumption.

A single transistor consumes very little but in the total global perspective, it becomes extremely significant. High mobility of the free charge carriers in the III-V materials contribute together with lower voltages to much less switching power losses per transistor which is a major target of the project. 

The video also depicts how the III-V technology can be introduced in different applications e.g. radars for self-driving cars, 3D-imaging for mobile phones and airport security systems.

  


Martin Hell berättar om darknet och anonymitet på nätet i SR

Publicerad: 2017-02-13

Text och bild: Anders Borgström

I Sveriges Radios Vetandets värld  den 6 Feb kunde vi höra om darknet eller internets mörka bakgata som man beskriver det. EITs krypterings- och datasäkerhetsexpert, Martin Hell, berättar för svenska folket om tekniken bakom det hela.  

På darknet kan man köpa droger, vapen, barnpornografi, utrotningshotade djur men även i anonyma forum crowdfunda t.ex. beställningsmord och annat som ligger långt utanför lagens gränser. Man kan göra det i skydd av nästintill total anonymitet och varken du som besökare eller den besökta hemsidan kan bli spårad. 

Internet har tre delar. Det öppna nätet, deepweb och darknet. Det öppna nätet som de flesta känner till består av hemsidor, musik, film, sociala medier m.m. men under ytan finns det s.k. deepweb med sidor som inte indexeras av sökmotorer och därför inte dyker upp när man söker via t.ex. Google. Ännu längre ner finns då darknet som bara nås med speciella programvaror och där man kan vara helt anonym.  Förutom den kriminella delen finns det nyttiga saker med deepweb och darknet eftersom anonymiteten kan användas av journalister, forskare och regimkritiker för att kunna få ut sina budskap utan att riskera upptäckt och bestraffning. 

Tekniken bakom darknet heter Tor (The onion root) och är sprunget ur militär forskning på 1990-talet. Säkerhetsutveckling byggs ofta av att många använder ett system så programmet släpptes fritt i början av 2000-talet och snart fanns de första sidorna på internet. 

Martin Hell, berättar i inslaget bl.a. att det behövs speciella webbläsare för att komma åt informationen på darknet. Istället för webadresser som slutar med .com eller .se så är det alltid .onion som syns när en darknet-sida besöks. Anonymiteten kan som sagt också användas på ett legitimt sätt, bl.a. i yttandefrihetens tjänst och Martin beskriver hur tekniken fungerar. -Man kopplar upp sig till en webbplats genom att hoppa via ett antal andra datorer (noder) där den sista datorn i hoppkedjan är den enda som den besökta webbplatsen kan känna till. 

Alla besökare och webbsidor på det mörka nätet måste vara anonyma. På darknet växer en kriminell verksamhet fram som också kan använda sig av den digitala valutan bitcoin, också den svår att spåra. I inslaget får vi även höra polisens spaningsledare berätta om hur darknet bevakas av dem för att succesivt säkerställa identitet på brottslingar och därmed nysta upp brottsfall. Trots anonymiteten kan små detaljer på darknet sammanfogas av polisen och ge dem en helhetsbild som bidrar till att lösa brottet.

  


Attack and defense is his focus areas

Publicerad: 2017-02-07

Christopher Jämthagen defended his thesis "On Offensive and Defensive Methods in Software Security" back in November 15 and reached his PhD-degree. A few questions to Christopher:

Can you describe your research in a popular science way?

-My research focused on attacks and defenses in software security. We tried to find flaws in protocols and systems and exploit them. We also looked at existing attacks and tried to think of new and better ways to defend against them.

What made you want to pursue a PhD and what is the most fascinating/interesting with your subject?

-Probably the chance to get into an adversarial mindset and try to break stuff was the most fun aspect of it. Getting personal with security issues and really do a deep-dive into interesting protocols to see where they may be flawed.

Who are you? Where do you come from? What are your interests? 

-I am a 30 year old (three days after my defense), living in Dalby with my family. Outside of the IT sector I enjoy watching movies, bouldering and playing pretty much any racket sport there is. 

Do you have any particular interesting or funny occasion during your PhD time you want to share? 

-One fun assignment I received early on was when our group were asked to do forensics on a server another Swedish university had seized and the police weren't able to retrieve anything from it. Except for some meta-data we didn't manage to extract any information either since it was fully encrypted, but it was a lot of fun giving it a shot.

Vad har du för planer för framtiden/what are your plans for the future?

-My plans revolve around working on the cryptocurrency Bitcoin in some manner. 

 Congratulations to Christopher and good luck in the future from EIT. 


LuMaMi på SVT

Publicerad: 2015-05-06


Fredrik Tufvesson intervjuas av SVT om nästa generations (trådlösa) Internet.

Se interjun här:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/enorm-okning-av-datormangden-i-framtiden

 

Text: Johan Cedervall 


Sidansvarig: |