Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Course Material

ESS010 Electronics, 2016/2017


Följande litteratur och material används i kursen.

Kursprogram - information om föreläsningar och övningar.

  1. Kursbok: A. R. Hambley, Electrical Engineering Principles and Applications, Sixth Edition, (Pearson/Prentice Hall, ISBN-13:978-0-273-79325-0). Boken säljs av KF Sigma.
  2. Kretsteori, ellära och elektronik, Exempelsamling. Exempelsamlingen säljs av KF Sigma. 
  3. Kretsteori formelblad
  4. Häfte om komplexa tal.
  5. Laborationshandledning "Laborationer Elektronik 2016/17" säljes av KF Sigma. 
  6. Labkit Elfa.
  7. Mall och instruktioner för labrapportskrivning.

Föreläsningar

AD/DA-omvandlare

F1 - Spänningar/Ström

F2 - Resistornätverk

S1 - Seminarium 1

F3 - Nodanalys

F4 - Ekvivalenter

F5 - Kondensatorer och spolar

F6 - Komplexa Tal

Page Manager: Erik Lind |