Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Formula Collection

ETS075 Queuing System, 2016/2017


Formelsamlingen finns här

Alla förslag på förbättringar och påpekanden om fel mottages tacksamt!

Beräkning av spärrsannolikhet, i stället för Erlangtabell

Antal betjänare:

Rho = lambda/my:Resultatet kommer här!