Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Examination

ETI265 Signal Processing in Multimedia, 2016/2017


Rättningen är nu klar för omtentamen den 11:e April 2018! Kan hämtas här!

Rättningen är nu klar för omtentamen den 26:e Aug 2017! Kan hämtas här!

Resultat från ordinarei tentamen VT2, med Personliga Identifierare kan laddas ner här

Tänk på att ni skall lägga till era poäng från inlämningsuppgifterna. 


Tentamen ger maximalt 5 poäng som tillsammans med maximal utdelning på inlämningsuppgifterna ger 6 poäng. Gränsen för godkänd går vid 3.0 poäng, och övriga gränser ges av;

0-2.9 - Underkänd

3.0-3.9 - Godkänd med betyg 3

4.0-4.9 - Godkänd med betyg 4

5.0-6.0 - Godkänd med betyg 5


 Svar och lösningar till tentamen den 1:e Juni, 2017 kan laddas ned!

Page Manager: |