Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Home Exercises

ETI265 Signal Processing in Multimedia, 2016/2017


Information kring kursens 2 inlämningsuppgifter/duggor.

Kursen innehåller två obligatoriska inlämningsuppgifter som vardera ger maximalt 0.5 poäng, dvs maximalt totalt 1.0 poäng som läggs till tentamenspoängen. Dessa två inlämningsuppgifter kommer att läggas ut här enligt nedanstående tids-schema;

Inlämningsuppgift 1 - Har nu lagts ut den 27:e april kl 17.00 och skall lämnas in senast 1 vecka (+1 dag pga en röd dag) senare, dvs senast fredagen den 5:e maj kl 17.00 i kursens postfack på 3:e våningen i E-huset.

Svar_Inlämningsuppgift_1, finns nu att ladda ner.

Resultat_Inlämningsuppgift_1 kan nu hämtas. Maskerade personnummer där dessa är tillgängliga.

Inlämningsuppgift 2 - Har nu lagts ut den 4:e maj kl 17.00 och skall lämnas in senast 1 vecka senare (+1 dag), dvs fredagen den 12:e maj kl 17.00 i kursens postfack på 3:e våningen i E-huset.

Svar_Inlämningsuppgift_2, finns nu att ladda ner.

Resultat_Inlämningsuppgift_2 kan nu hämtas. Maskerade personnummer där dessa är tillgängliga.


Tentamen kommer att ge maximalt 5 poäng som tillsammans med maximal utdelning på inlämningsuppgifterna ger 6 poäng. Gränsen för godkänd går vid 3.0 poäng, och övriga gränser ges av;

0-2.9 - Underkänd

3.0-3.9 - Godkänd med betyg 3

4.0-4.9 - Godkänd med betyg 4

5.0-6.0 - Godkänd med betyg 5

Page Manager: |