lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Göran Jönsson

Universitetsadjunkt, TeknL


email

Telefon:  +46462229103
Mobil:  +46706572820
photo

Besöksadress: rum: E:3150E, Ole Römers väg 3, Lund