Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Popular science

Anders J Johansson, Associate Professor

Vattenhallen

Utvecklat material för undervisning, och även undervisat vid ett flertal tillfällen, i programmering och mät och styrteknik för grundskole-lärare. Materialet är baserat på Arduino och Microbit.

Föreläsningar

"Knutar, lås och slussar; om Christopher Polhem, den svenska mekanikens fader" : Om Christoffer Polhems uppfinningar, men också om hans samtid. Som många andra på den tiden så gjorde han en bildningsresa efter avklarade studier. Vi följer med och tittar på vad han kan ha sett och vilka intryck han hade med sig hem, och ser vad han gjorde av dem sedan hemma i Sverige.

"Från glasögon till hjärnimplantat: om att förstärka våra sinnen": Hur vi med hjälp av tekniska lösningar har förbättrat vår syn och hörsel genom tiderna. Och vilka möjligheter vi har i framtiden, genom att kommunicera direkt med hjärnan.

"Intelligenta medicinska implantat": Dagens medicinska och tekniska utveckling har lett till att vi idag stoppar in kompletta datorer för att hjälpa kroppen att fungera. Hur ser den här utvecklingen ut, och vilken nytta har vi av dessa implantat?

"Radar och mikrovågsugn": Hur fungerar radarn, vem kom på den och vad har den för samband med mikrovågsugnen? Och på tal om det, varför blir maten egentligen varm i mikron?

"Einstein och tekniken": Vilken nytta har vi idag av Einsteins teorier från "Annus Mirabilis", det "mirakulösa året" 1905? Har vi någon nytta av dem alls till vardags? I föreläsningen så demonstreras hur stor nytta vi har av dessa teorier genom att beskriva funktionen hos några moderna teknologier, närmare bestämt GPS-navigatorer, mörkerkikare och digitalkameror, och hur dessa hänger samman med Einsteins artiklar från 1905.

"Musik på burk": Hur uppkom egentligen möjligheten till att spela in musik överhuvudtaget, och hur utvecklades detta till en musikindustri? Detta behandlas i den första delen av föreläsningen. I den andra delen så behandlas utvecklingen från stenkaka till mp3-spelare igenom översiktligt, med mer detaljer om den senaste utvecklingen.

Avklarade:

  • "Knutar, lås och slussar; om Christopher Polhem, den svenska mekanikens fader" VT-07: Teknik och Naturvetarcirkeln : Halmstad, Lund och Växjö. VT-08: Tekniska Föreningen Kristianstad
  • "Från glasögon till hjärnimplantat: om att förstärka våra sinnen" HT-06: Teknik och Naturvetarcirkeln : Halmstad, Lund och Växjö.
  • "Radar och mikrovågsugnen" VT-06: Teknik och naturvetarcirkeln : Halmstad, Lund och Växjö.
  • "Intelligenta medicinska implantat" VT-06: Teknik och naturvetardagarna vid Lunds Universitet,
  • "Einstein och tekniken" VT05: Teknik och naturvetarcirkeln ; Lund, Halmstad, Växjö, Aug-06: Glimmingehus; Nov-06: Tekniska Föreningen, Kristianstad.
  • "Musik på burk" HT04: Teknik och naturvetarcirkeln ; Lund, Halmstad, Helsingborg. Tekniska föreningen, Kristianstad