Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Teaching

Anders J Johansson, Associate Professor

Kursansvarig för ETIN65: Mätning och Modellering av det centrala nervsystemet

Kursansvarig för EITN75: Design av trådlösa system

Kursansvarig för ETIA06: Elektroteknikens möjligheter och begränsningar

Labbansvarig för ETE100: Antennteknik Hemsida

Handleder examensarbeten