lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Forskarutbildning

 

Vid institutionen erbjuder vi forskarutbildning inom ett flertal ämnen. En forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med doktorsexamen. Eftersom nästan alla doktorander också deltar i undervisningen på grundnivå så är en normal studietid fem år. Det finns också möjlighet att avlägga en licentiatexamen efter halva tiden. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta studierektorn för forskarutbildning vid institutionen. Du hittar också en del allmän information om du följer länkarna till vänster.

För information om forskningen vid institutionen följ länken Forskning ovan.

 

Studierektor för forskarutbildning: Erik Lind

Sidansvarig: Erik Lind |