Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Course Description

ETI125 Consumer Electronics, 2016/2017


Antal poäng: 4.5
Betygskala:
TH
Kursansvarig: Kaan Bür
Kursadministratör: Anne Andersson

Mål
Konsumentelektronik spelar en stor och viktig roll i dagens samhälle. Kursen är tänkt att ge en översikt över de produkter som finns i vår vardag och hur de fungerar. Efter genomgången kurs skall studenten utan problem kunna förstå hur de vanligaste konsumentelektronikprodukterna är uppbyggda och hur de samverkar i större system. Målet med kursen är att studenten skall ha fått nödvändig kunskap för att kunna följa med i teknikdebatten, ta del av facklitteratur och kunna göra egna bedömningar samt ge råd vid införskaffandet av konsumentelektronikprodukter.

Innehåll
Konsumentelektronik är ett område som är starkt expansivt och som påverkar alla människors vardag. För att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen på området måste man ha grundläggande förståelse för elektronik och informationsbärande system. Kursen fokuserar kring de fyra områdena ljud, bild, lagring och format. Utifrån dessa fyra områden kommer ett stort antal konsumentelektronikprodukter så som CD/DVD-spelare, hemmabiosystem, plasmaskärm, LCD, TFT, digitalkameror, DV-kameror, digital TV, mobiltelefon och mycket annat att gås igenom.

Prestationsbedömning
För betyget 3 krävs aktiv närvaro vid minst 75% av föreläsningarna (dvs. 9 utav 12) (exkl. introduktionsmötet, vilket är obligatoriskt) samt författande av kortare reflektioner över föreläsningarna. För betyget 4 eller 5 krävs dessutom godkänt enskilt arbete.

Förstagångstentamen i ordinarie tentamensperiod: Nej.
Omtentamen i omtentamensperiod: Nej.

Page Manager: Kaan Bür |