Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Examination

ESS040 Systems and Signals, 2016/2017


Rättningen är nu klar och resultaten har lagts ut under fliken "Resultat" till vänster!

Preliminära svar och lösningar till ordinarie tentamen 2016-10-27 kan nu hämtas!

OBS! Ett extra tentamenstillfälle har lagt till kursen den 22:e Dec (se schema), eftersom omtentamen den 4:e jan 2017 krockar för vissa studenter. Ni väljer själva vilken som passar er bäst!

Page Manager: |