Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Electronic quiz

ESS010 Electronics, 2016/2017


Elektroniska frågor:

Under kursens gång kommer formulär med elektroniska frågor att anslås på hemsidan http://elearning.eit.lth.se/moodle/. Frågorna berör kursmomenten och laborationerna.

Besvarar ni samtliga frågor korrekt i alla proven får ni 4 bonuspoäng till ordinarie tentan i HT1. Det samma gäller för prov och tentament till HT2. Testen kan göras hur många gånger som helst under en begränsad tid. 

Instruktioner:

Gå till hemsidan http://elearning.eit.lth.se/moodle/ och klicka på kursen ESS010. Logga in med din STIL identitet, och registrera dig på kursen.

Du kan då börja besvara frågorna. Efter det att du besvarat alla frågor skickar du in dina svar genom att klicka på Skicka in allt och avsluta.  Du får då reda på hur många rätt du har. För att få godkänt på provet måste du ha alla rätt. Gör om provet tills dess du får alla rätt.  Notera att ordningen på både uppgifter och svarsalternativ ändras efter varje försök. Dessutom ändras de flesta siffervärden. Om du i en omgång inte har svarat på alla uppgifterna och vill fortsätta senare kan du trycka på Spara utan att skicka in test.

OBS! När man skall ange ett tal som svar så undvik att skriva enheten på talet, dvs är svaret 12 V så skriv 12. Moodle har ett antal olika svarsalternativ som den ger rätt för, men avviker svaret från Moodles lista ger den fel. 

 

Page Manager: Erik Lind |