Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Messages

EDT621 Computer Architectures and Operating Systems, 2016/2017


2016-12-21: Regler kring tentamen, t ex anmälan, se Tentamen

2016-12-21: Om du inte är kursregisterad, skicka ett mail till Marianne Greiff-Svensson med kursnamn, ditt för och efternamn samt personnummer. 

161206: Nu är listan klar med vem som ska opponera på vem klar.