Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Course Programme

EDT621 Computer Architectures and Operating Systems, 2016/2017


Kursen består av ett antal föreläsningar, övningstillfällen, laborationer och redovisning av rapport. Kursen svarar mot 7.5 hp, vilket motsvarar 200 timmar arbete. 

Kursmoment är:

  • Laborationer (2hp, vilket motsvarar 53 timmar av arbete)
  • Rapport (1.5hp, vilket motsvarar 40 timmar av arbete)
  • Tentamen (4hp, vilket motsvarar 107 timmar av arbete)

För att få slutbetyg ska laborationer, rapport och tentamen godkännas. För mer information om examination och regler, gå till laborationer, rapport och tentamen.