Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Electronic quiz

EDT621 Computer Architectures and Operating Systems, 2016/2017


Elektroniska frågor:
 
 
Innan varje lektion ska en dugga göras. Det är dugga den 7, 14 och 21 november. Frågorna anslås på hemsidan elearning.eit.lth.se. Vi kommer ha ett reservtillfälle den 19 december 2016 om du missar någon dugga. 
 
Instruktioner:
Gå till hemsidan elearning.eit.lth.se och klicka på kursen Datorarkitekturer med operativsystem (EDT621). Logga in med din STIL identitet.