Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Laboratory Lessons

ETIA01 Electronics (D), 2014/2015


Labhandledningar:

Labbhandledningar finns under kursmaterial till vänster. 

Det finns videosekvenser för oscilloskopen som kan vara lämplig att titta på innan första labben (Video). Du finner mer information i databladet för oscillskopen.

Rapporter:

Du finner en mall för labrapporter som är anpassad för vår kurs här. Notera att vi ställer krav både på innehållet och språket i rapporten. 
Det finns mer information hur en laboration skall förberedas, genomföras och hur rapporten skall disponeras i skriften Rapportskrivning för laborationer. En mer detaljerad beskrivning av  hur man skriver rapporter finner du i Råd och riktlinjer för rapportskrivning för E, D och F. Den skriften gäller även för projektrapporter och i viss mån även för rapporter för examenarbeten. Det finns också en liten skrift om hur man skriver matematiska symboler som kan laddas ner här.
 
Info om innehållets upplägg från fjolårets kurs finns här.
 
Inlämning av rapport: Rapporterna skall lämnas in gruppvis men varje gruppmedlem skall ha ett eget exemplar. Laborationsrapporterna skall lämnas i brevlådan som finns utanför kursexpeditionen (två trappor upp i uppgång A), inom en vecka efter laborationstillfället. Skriv ner handledarens namn. Rapporten lämnas tillbaka på en föreläsning med betyg godkänt eller icke godkänt. Är redovisningen icke godkänd skall den korrigeras och lämnas in i brevlådan inom en vecka. Handledaren registrerar godkända rapporter i databasen och du kan övervaka dina resultat på kursens hemsida. Rapportering till LADOK sker några gånger under kursens gång och LADOK kan därför under en tid avvika från resultatlistan. Endast efter kursens slut kan du vara säker på att alla resultat finns inlagda i LADOK. 
 
Observera att det finns ett sista datum i slutet av kursen då laborationsrapporterna skall vara godkända. Återstår det efter detta datum laborationer där redogörelsen ej är godkänd är hela laborationen underkänd och måste utföras på nytt vid nästa möjliga laborationstillfälle. 
 

Regler för laborationer:

  • Närvaro är obligatorisk.
  • Du måste ha med dig ditt LTH ID-kort till laborationen.
  • På anmälningssidan kan man anmäla sig till laborationerna fram till dess de börjar.
  • Den som på grund av sjukdom, eller annan godtagbar anledning, är förhindrad att delta vid ordinarie labtillfälle skall meddela detta till kursexpeditionen (kursexp@eit.lth.se eller tel 046-2229013) innan labben startar. Tid för restlab bokas hos kursexpeditionen. Att labkompisen inte kan delta räknas inte som godtagbar anledning.
  • För att få labba måste man vara godkänd på det elektroniska prov som hör till labben. 
  • Till varje lab skall de obligatoriska förberedelseuppgifterna vara gjorda och dessa skall visas upp vid labtillfället. Uppgifterna skall kunna redogöras för.
  • Kom förberedd till labben. Endast de som förberett labben enligt anvisningarna äger rätt att delta. Om du skulle bli avvisad skall du anmäla dig enligt nedan för att beredas plats vid ett annat labtillfälle.
  • Restlab: Någon speciell tid för restlab finns inte. För att boka tid skall du ta kontakt med kursexpeditionen (kursexp@eit.lth.se) eller kurssekreteraren (tel 046-2229013). Varje student måste själv se till att alla laborationer klarats av.
  • Efter avslutad lab skall labplatsen städas. Häng upp sladdar på markerade platser. Använda resistanser och kondensatorer som tagits från lådorna i lablokalen skall INTE läggas tillbaks där de togs utan läggs i lådor märkta Använda resistorer och Använda kondensatorer. Övriga komponenter lämnas till labhandledaren.
  • Kopiering av andras rapporter eller delar av andras rapporter räknas som fusk och anmäls utan tvekan till disiplinnämnden. Samarbete inom labgruppen om en labrapport är godkänt om detta deklareras på försättsbladet.
 
 

Datablad till labbarna:

 
BS170