Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Syllabus

ETIA01 Electronics (D), 2014/2015


2014 HT2
December

Föreläsning: Inbyggda system, Introduktion till lab måndag 15/12 13.15-15.00 i V:C

Labb 1 skall göras i läsvecka Ht:7. Anmälan under 'Anmälan' till vänster. Första labtillfälle är måndag 15.15, därefter samma tid tisdag, onsdag i sal E2424/2425 och torsdag i sal E3336.

Labben saknar handledning, förbredelseuppgifter och rapport.

OBS! Glöm inte ditt student-ID eftersom det används som närvarokontroll.2015 VT1 Preliminärt schema

Exercise är uppgifter i Hambley insprängda i texten,
Exempel är uppgifter i kompendium 'Kretsteori, ellära och elektronik 2013'
Problem är uppgifter efter varje kapitel i Hambley

Vissa veckor har listat många uppgifter. De speglar veckans viktiga avsnitt. Räkna tillräckligt många för att behärska teorin.19-23 Januari

Läs: 1.1-1.7

Föreläsning 1: Kursinformation.Grundläggande begrepp: Ström, spänning. Kirchoffs lagar. 

Övning 1: 

Exempel: 1.1 - 1.6, 1.9, 1.12a-c
Problem 6th ed.: 1.21,1.25      Svar till problemen i Hambley ed 6 Vissa svar till ed 5 finns under menyn 'Arkiv'


26-30 Januari

Läs: 1.1-1.7

Föreläsning 2:  Effekt. Styrda källor. Serie- och parallellkoppling av resistanser, Spänningsdelning och strömgrening, styrda generatorer.

Övning 2: 

Exercise: 1.8 - 1.10
Exempel: 1.8, 1.10, 1.15,1.17, 1.18
Problem 6th ed.: (1.35), 1.32, (1.37), (1.42), 1.41, 1.53 Vad blir strömmen i exemplet?, 1.62


2-6 Februari

Läs: 2.1-2.3

Föreläsning 3:Spänningsdelning och strömgrening, Nodanalys

Läs: 2.4

Övning 3: 

Exercise: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Exempel: 1.6, 1.7, 2.1 - 2.5, 2.17
Problem 6th ed.: 2.1, 2.4, 2.5 (endast 4,5k beräknas), 2.3, 2.2, 2.24, 2.35, 2.36, 2.37


9-13 februari

Läs: 2.6-2.8

Föreläsning 4: Nodanalys, supernod, Thévenin och Nortonekvivalenter

Övning 4:

Exercise: 2.5, 2.6, 2.11, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Exempel: 4.1, 4.2, 4.6, 3.1, 3.3
Problem 6th ed.: , 1.70, 1.71, 2.49, 2.53, 2.57, 2.58


16-20 februari 

Läs: 2.6-2.8

Föreläsning 5: rep: Thévenin och Nortonekvivalenter. Superpositionsprincipen, Effektanpassning, Labgenomgång L2.

Övning 5 : 

Exercise: 2.26, 2.27, 2.28 2.29, 2.30
Exempel: 5.1 - 5.4, 5.7 
Problem 6th ed.: 2.83, 2.84, 2.95


23-27 februari

Läs: 2.6-2.8

Föreläsning 6: Repetition nätteori

Övning 6: 
Exercise: 2.31, 2.32
Exempel: 5.5
Problem 6th ed.: 2.97, 2.98, 2.100

Laboration 2 (ingen rapport)


2-6 mars

Föreläsning 7: Inställd

Övning: Repetition

Laboration 2 (ingen rapport)


9-11 mars 

Repetition i egen regi

 

2015 VT2


23-27 mars

Läs: 3.1-3.7

Föreläsning 8:  Kondensatorer, RC-nät i tidsplanet

Övning 7:
Exercise: 3.1, 3.2, 3.3,3.4, (3.5)
Exempel: 7.1 - 7.3
Problem 6th ed.: 3.6, 3.5, 3.24, 3.25, (3.23) 

Föreläsning 9: Spolar, RL-nät i tidsplanet

Övning 8:
Exercise: 3.6, 3.7, (3.8), (3.9), 3.10
Exempel: 8.1 - 8.3
Problem 6th ed.: 3.45, (3.44), 3.60, 3.63


30 mars - 1 april

Läs: 4.1 - 4.4 (4.5), repetera räkningar med komplexa tal

Föreläsning 10: Sinussignaler och deras representation.

Övning 9: (RL och RC-kretsar i tidsplanet)
Excercise: 4.1, (4.2), 4.3
Exempel: 9.3, 9.5, 9.7
Problem 6th ed.: 4.10, 4.3, 4.6, (4.16), 4.22, (4.29)
  


7-10 april

Läs:   5.1, 6.1 - 6.5 

Föreläsning 11: Sinussignaler och deras representation, Labbgenomgång Lab 4

Övning 10: (RL och RC-kretsar i tidsplanet)
Excercise: 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, (4.8 )
Exempel: 9.6
Problem 6th ed.: 4.33, (4.34), 4.45, 4.47, (4.48)

Föreläsning 12:Frekvensplanet, överföringsfunktioner, Bode-diagram och filter

Övning 11:  
Exercise: 5.1a, 5.2, (5.3)
Exempel: 10.1 - 10.7 
Problem 6th ed.: (5.6), 5.13 

Laboration 3 Signaler i tidsplanet  (sammanfattande rapport skrivs på lab 3 och 4 )


13-17 april

Läs: 10.1 -10.4, 10.6 (10.7 - 10.8) , 11.1 - 11.7, 12.1, 12.7, (13.1 - 13.4)

Föreläsning 13:Dioder, lysdioder och likriktare

Övning 12:
Exercise: 6.2, (6.3), 6.4, 6.6, 6.7, 6.13, 6.14
Exempel: 10.17

Föreläsning 14:  Bipolär- och fälteffekttransistorer i digitala kretsar.

Övning 13:
Exercise:
10.6, 10.7, 10.8, 10.1 Exempel: 16.1, 16.2
Problem 6th ed.: 10.8, (10.23), 10.36
 

Laboration 3 Signaler i tidsplanet  (sammanfattande rapport skrivs på lab 3 och 4 )


20-24 april

Läs: 14.1 - 14.4

Föreläsning 15: Förstärkare och signalanpassning, operationsförstärkaren.

Övning 14: Exercise:  11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, (11.7), (11.11)
Problem 6th ed.: 11.4, (11.15), 11.22, 11.25, (11.56)

Föreläsning 16: OP-förstärkaren och dess kopplingar, Differentialförstärkaren, Labbgenomgång Lab 5.

Övning 15: 

Exercise: 14.1, (14.2a), 14.3, 14.4, 14.7
Problem 6th ed.: 14.5, 14.18, 14.17, (14.21), 14.22, (14.32)
 

Laboration 4: Signaler i frekvensplanet  (sammanfattande rapport skrivs på lab 3 och 4 )


27-29 april  

Läs: 14.5-14.10,  9.1 - 9.3, (9.4), (6.10)

Föreläsning 17: Differentialförstärkaren, aktiva filter

Övning 16: 

Exercise: (14.13), 9.3, 14.16, 14.17, (14.18)
Problem 6th ed.: 14.48, (14.47), 9.14, (14.75), 14.79

Laboration 4: Signaler i frekvensplanet  (sammanfattande rapport skrivs på lab 3 och 4 )


11-13 maj

Läs: 9.1 - 9.2, (7.1 -7.2), 8.1 - 8.3, (8.4 - 8.6), samt om AD/DA-omvandlare

Föreläsning 18: Komparatorn, AD/DA, Labgenomgång Lab 5

Övning 17:
Exercise: 9.1, 9.4, 9.5
Problem 6th ed.: 9.2, 9.4, 9.22, 9.23

Laboration 5: OP-förstärkare


18-22 maj
 
Läs: (10.3, 10.4), 10.6, 11.3, 15.5, 7.1-7.4

Läs: 9.1 - 9.2, (7.1 -7.2), 8.1 - 8.3, (8.4 - 8.6)

Föreläsning 19: AD/DA, forts, Labgenomgång Lab 6 och strömförsörjning

Övning 18:
Exercise: 10.4, 15.17
Problem 6th ed.: 10.21, 10.40

Föreläsning 20:  Strömförsörjning forts och Aspekter på digital elektronik.

Övning 19:

repetition

Laboration 5 (tis-ons): OP-förstärkare

Restlab Torsdag. Obligatorisk anmälan.

Laboration 6 (fre): AD/DA-omvandling

25-26 maj (obs! månd-tisd 2 dgr)

Föreläsning 21: Repetition

Övning 20: 

repetition

Laboration 6: AD/DA-omvandling


3/6-15 8.00-13.00 Tentamen i MA10 E-J.

 

Repetitionsuppgifter

Exempelsamling 2011-2014

1.3, 1.6, 1.7, 1.15, 1.18,

2.1, 2.3, 2.4, 2.9,2.14

3.3

4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8a 

5.1, 5.3, 5.4

7.3

8.3

9.1, 9.4, 9.5, 9.13

10.2, 10.3, 10.7, 10.13

14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5a

16.2, 16.10a,b

17.12, 17.14

18.2, 18.6, 18.7, 18.8, 18.13