Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Course Description

ETEN15 Accelerators, Particles and Fields, 2013/2014


  Kursen tar upp följande material  

 • Beskrivning av verksamheterna vid MAX-lab och ESS.
 • Beräkning av partikelbanor i elektromagnetiska fält.
 • Styrning av laddade partiklars banor med hjälp av elektriska och magnetiska fält.
 • Den speciella relativitetsteorin.
 • Transformation av fält mellan inertialsystem.
 • Supraledning, speglingsmetoder.
 • Synkrotronljus, d.v.s. fältet alstrat av en rörlig laddad partikel. 
 • Cherenkovstrålning, d.v.s. strålningen som alstras av en partikel som rör sig snabbare än ljushastigheten i det omgivande mediet.
 • Lagringsringar för elektroner. 
 • Linjära acceleratorer.
 • Vågledare och resonanskaviteter.
 •  Numerisk beräkningar av partikelbanor mha ODE-lösare i Matlab.
 • Numerisk lösning av vågutbredningsproblem med finita element programmet COMSOL.

 

Page Manager: |