Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Project(s)

ETI260 Computational Electromagnetics, 2008/2009


Det ingår ett projekt i kursen, se också beskrivning från 2006.
 1. Genomgång av projekten.
 2. Sök efter vetenskaplig litteratur, tex på ELIN och google scholar.  
 3. Kamratgranskning av rapporten.
 4. Muntlig presentation ca 10 min (använd pdf, LaTeX, powerpoint...) och ca 5 min diskussion.
  • Beskrivning av problemet.
  • Diskussion av vald lösningsmetod.
  • Resultat.
  • Slutsatser.
  • totalt ca 8 sidor.
 5. Skriftlig rapport på 5-6 sidor. Använd ordbehandlare (LaTeX, MS-Word,..)  
  • Beskrivning av problemet. Diskussion av lösningsmetod och alternativa lösningsmetoder. Varför har du använt metoden fördelar/nackdelar. Vilka andra metoder kan användas fördelar/nackdelar.
  • Hur har du löst problemet/använt programmet.
  • Resultat
  • Slutsatser
  • Referenser

Exempel på projekt

 • SAR från mobiltelefon:
  • Strålningen från en antenn påverkas av objekt i dess närhet. Strålningen från en mobiltelefon påverkas av hur vi håller telefonen och hur den är placerad vid huvudet.  Den absorberade effekten anges ofta som SAR =  specific absorption rate. I den här projektet ska vi studera hur strålningen påverkar av metall föremål i närheten av antennen.
  • sar
 • Ickeförstörande detektion av röta i träd:
  • Hur ska man koppla in elektroder för att kunna detektera röta i levande träd utan att förstöra trädet?
  • trad
 • Design av frekvensselektiva tapeter för innomhuskommunikation.
 • Spridning mot antenner 
  • Antenner används nästan uteslutande för att transformera en elektromagnetisk våg på en ledning till frirymd eller tvärtom. Det är därför naturligt att karakterisera en antenn med dess impedans och strålningsmönster. På senare år har dock intresset för hur en antenn sprider elektromagnetiska vågor ökat. Spridningen hos antenner är tex viktig inom smygteknologi och antennsystem med många antenner.
 • Små MIMO antenner
  • MIMO (Multiple input multiple output) system har studerats mycket under de senaste åren eftersom de möjliggör en hög informationskapacitet (i bitar/sekund/Hz). Även om MIMO systemen ställer höga krav på signalmodulering och kodning så är nog design av antenner det svåraste, i varje fall för små handhållna terminaler.
 • Fysikaliska begränsningar på antenner
  • antennabounds
 • Fotoniska kretsar
  • Fotoniska kristaller är den optiska motsvarigheten till halvledarkristaller och de kan användas för att bygga fotoniska integrerade kretsar. Förhoppningsvis möjliggör de användning av höga bandbredder på chip med hög optisk komplexitet.