Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Presentations

EITF40 Digital and Analogue Projects, 2018/2019


Råd och riktlinjer för rapportskrivning.

Redovisningens skriftliga del:

Rapporten vänder sig till dina kolleger på kursen, och skall skrivas i enlighet med "Råd och riktlinjer för rapportskrivning vid linjerna D,E, och F." Rapporten färdigställs och lämnas till handledaren för bedömning och rättning samt lämnas vidare till opponent.

Råd och riktlinjer är ett kompendium som innehåller många nyttiga råd för dig som skriver rapport. Den är utformat i samråd med Gertrud Pettersson, universitetslektor vid inst för nordiska språk.

Vid rapportskrivningen ska du följa de råd som ges i kompendiet

Råd och riktlinjer för rapportskrivning.(PostScript)

Råd och riktlinjer för rapportskrivning.(PDF)

Redovisning av projektet.

Kursen avslutas med att projektet redovisas inför övriga deltagare. Max 15 minuters presentation (inklusive demonstrationen).
Redovisningen består av tre delmoment.

 • Muntlig presentation
 • Muntlig opponering på annat projekt
 • Demonstration

Redovisningens muntliga del:

Presentationen ska vända sig till kollegorna på kursen och uppläggningen bör vara enligt:

 • 1. Överblick (introducera projektet)
 • 2. Problemställning (detta skall göras)
 • 3. Intressanta synpunkter (i mån av tid)
 • 4. Resultat (hur blev det)

Det finns projektor.

 

Muntlig opponering:

Tre saker att opponera mot:

 • Problemlösningen
 • Rapporten
 • Presentationen

Demonstrationen:

Visa för handledare och övriga deltagare att det är en väl fungerande prototyp.

Godkännande

För godkänt krävs:

 • Muntlig redovisning.
 • Muntlig opposition på kollegas redovisning.
 • Godkänd och inlämnad konstruktion.
 • Sammanfattning i HTML-format vilken även innehåller rapporten. (Vänder sig till teknologer på första årskursen)
 • Verktygslådan inlämnad.