Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Lectures

ETSF05 Internet Protocol, 2019/2020


Innehållet på denna sida är preliminärt tills föresläsnigen har varit.

Föreläsning 1 (2/9)

Föreläsning 2 (9/9)

TCP/IP, ARQ, Grunder till routing:Lect_02.pdf
Kurose & Ross: 1.3.3, 1.5, 3.4, 4.1-4.5, 6.2.1-6.2.3

Föreläsning 3 (23/9)

Unicast routing: Lecture 3
Kurose & Ross: 4.1 - 4.2, 5.1 - 5.4

Föreläsning 4 (30/9)

Layer 1 & 2: Lect_04.pdf
Kurose & Ross: 6.1-6.4, 7.3

Föreläsning 5 och vidare (lp2)

se föreläsningsar för ETSF10