Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Course Material

EITF85 Electromagnetic Field Theory, 2019/2020


Kurslitteraturen utgörs av tre delar:

  • David J. Griffiths "Introduction to Electrodynamics", fjärde reviderade upplagan, Cambridge university press, 2017. ISBN 9781108420419. Säljs på KF-Sigma.
  • Exempelsamling (upplaga 2019). Säljs på KF-Sigma tillsammans med formelsamlingen. (2014, 2015 och 2016 skiljer sig från 2018 och 2019 års upplagor i avsnittet om antenner. 2018 lades nya uppgifter till i antennavsnittet som inte finns med i tidigare upplagor)
  • Formelsamling (upplaga 2019).

En sammanställning av den grundläggande vektoranalysen finns att ladda ner här. Innehållet i detta material utgör förkunskapskrav och kompletterar kapitel 1 i kursboken.