Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Laboratory Lessons

EITF75 Systems and Signals, 2019/2020


Lab 1 will be held in week 39 (Sept 23-27).

Lab 2 will be held in week 40.

After the lecture Tuesday September 17, i.e., roughly at 15.00, Thursday September 19 at 17.00, you can sign up for Lab 1 (electronically).

After the lecture Monday September 30, you can sign up for Lab 2 (electronically). 

 

 

Laborationsinstruktioner kan laddas ner här (The laboration instructions can be found here).

Läs igenom introduktionen och utför förberedelseuppgifterna innan laborationen!

Note for lab: Exercise 4 of lab part IV image filtering, the image has been changed from 'lena.tif' to 'Elite.tif', so use the code 'I = imread (' Elite.tif ');' to load the image.

Filer: files for lab

Laboration 1A: A System for Recording

Laboration 1B: Delay Processor

Laboration 2A: IIR Filter Design

Laboration 2B: Image Filtering

Laborationerna kommer att utföras i grupper om två studenter vid varje dator. Ni kan antingen välja laborationspartner inför labben, eller så kan grupperingen ske vid labtillfället. Studenter tillåts laborera ensamma om datorplats finns.