Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Electronic quiz

EITF70 Computer Organization, 2019/2020


Elektroniska frågor (Duggor)
 
Elektroniska frågor (duggor) är ett obligatoriskt moment där alla duggorna ska vara godkända. Varje dugga består av ett antal frågor som väljs slumpmässigt. 
 
Instruktioner: 
Gå till hemsidan elearning.eit.lth.se och klicka på kursen Datorteknik (EITF70). Logga in med din STIL identitet. För varje dugga finns läsanvisningar.