Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Messages

EITF70 Computer Organization, 2019/2020


Meddelanden

2020-04-14: Jag har skickat ett mail till de som anmält sig till tentamen. Detta för att få kontakt information till de som önskar skriva tentamen. Om du är anmäld till tentamen men du har inte fått mitt mail så hör av dig till Erik Larsson.   

2020-04-03:  Så här blir det med tentamen den 18:e april. Det kommer bli en hemtentamen och de som kan anmäla sig är de som är kursregistrerade till VT 2020 (andra kan inte anmäla sig eftersom plussning inte är tillåtet (har man läst kursen under våren 2020 har man inte haft något tillfälle till plussning)) eller de som saknar slutbetyg, dvs gick kursen innan krav på online duggor infördes.

Anmälan till tentamen görs till Erik Göthe

Hemtentamen går till så att du skickar ett mail till mig klockan 08:00 på morgonen den 18:e april och så skickar jag uppgifter till dig. Tentamen kommer bestå av ett antal delar där varje del ska lösas på viss tid. När en del är klar, skickar du in din lösning och jag ger dig nästa del. Det kommer vara tydligt när du ska skicka in varje del. Delarna kommer blandas så att alla inte får samma del samtidigt.

För att få betyg 5 krävs betyg 5 på tentamen och godkänt på en muntlig tentamen, som hålls efter rättning. 

Frågorna kommer likna tidigare de frågor som finns på tidigare tentor.

2020-03-27:  Det pågår arbete med att bestämma vad som kommer gälla under omtentaperioden. Här finns lite att läsa om status

2020-03-24: Anmälan till omtentamen för de som har slutbetyg beskrivs här

2020-03-17: Regeringen har gått ut med att universitet ska gå över till distansundervisning från och med imorgon, onsdag den 18 mars. LTH:s fakultetsledning har beslutat att alla salstentamina under resten av veckan ställs in från och med imorgon 18/3. För kursen EITF70 innebär det är tentamen den 19/3 är inställd till vidare och den ersätts inte med någon hemtenta. Läs mer här

2020-03-05: Om du missat en (1) dugga så kan du göra uppsamlingsdugga, som är öppen mellan 10:e mars och den 14:e mars. 

2020-02-26: Reservtillfälle (sista chansen) för att redovisa laborationer. Vi har extra tillfällen den 9/3 kl 13-17 och den 10/3 kl 8-12 och salarna är: E:4115, E:4116, E:4118 och E:4119. Det behövs ingen anmälan. 

2020-02-13: Tyvärr är det trassel med startmenyer på endel datorer. Vi har fått reda på att det kommer göras ominstallationer.  

2020-01-29: Atmel studio 7 måste installeras varje gång man loggar in på datorerna via AppsAnywhere. Det finn en klickbar länk i menyfältet som leder till en inloggningsbar sida. Välj Atmel Studio efter ni har loggat in. Det finns ett antal (2) flaggor som måste ändras i Studio 7:

1. avmarkera -mrelax i Project Properties, Toolchain, AVR/GNU Common, General

2: Optimization level None (-O0), Properties, Toolchain, AVR/GNU C Compiler Optimization

2020-01-23: Atmel Studio kan startas från https://apps.lu.se, det fungerar på alla datorer som har AppsAnywhere-klienten installerad.

2019-08-13: För sen kursregistrering, se till att du är terminsregistrerad på www.student.lu.se och skicka sedan ett email till Erik Göthe (klicka på länken) där du anger att du vill kursregistrera dig. Glöm inte att ange kurskod, namn och personnummer. 

2019-08-13: Deltagarlista kommer cirklureras vid de 3 första föreläsningarna. 

2019-08-13: Laborationsutrustning kommer stå framme i laborationssal så det går att laborera när det passar. 

2019-08-13: Anmälan till laborationer, anmäl till ett tillfälle (t ex tisdag) och sedan är det samma tillfälle (tisdagar) för alla laborationer.  

2019-08-13: Regler kring tentamen, t ex anmälan, se Tentamen

2019-08-13: Om du är intresserad att vara kursombud så anmäl dig med ett mail till Erik Larsson