Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Laboratory Lessons

EITF65 Design of Digital Circuits - A Systems Approach, 2019/2020


Information

Kursen innehåller fem laborationer som utförs på fjärde våningen i E-huset (E:4115 och E:4116). Alla som är registrerade på kursen har access till laborationssalarna med sitt LU-kort.

Varje laborationstillfälle är på 4 timmar och det ges 1 tillfälle vardera för laboration 1-4. För laboration 5 ges handledningen under två tillfällen.

Laborationsdelen av kursen motsvarar 4,5hp, dvs 120 timmars arbete. Utslaget på 5 labbar så blir det 24 timmars arbete per laboration, i genomsnitt.

Laboration 1-3 utförs i läsperiod 1 (läsvecka 3, 5 och 7) och laboration 4-5 utförs i läsperiod 2 (läsvecka 4, 6 och 7).

Laborationsmanualen går att ladda hem här. Använd endast den digitala versionen som referens när ni inte har en pappersversion tillgänglig. Ni behöver ha en labmanual i pappersformat för att kunna godkännas på förberedelseuppgifter och labbar. Välj själva om ni vill skriva ut den eller köpa den på KFS.

Här finns en länk till kösystemet i laborationssalarna: http://queue.eit.lth.se/


Regler för laborationer

Till varje laboration finns ett antal hemuppgifter som ska lösas. Det är viktigt att dessa uppgifter är lösta innan laborationen börjar (laborationsuppgifterna är baserade på hemuppgifterna).

Hemuppgifterna är, i vissa fall, mycket omfattande och kan kräva flera timmars arbetsinsats per laboration.

Observera! Om inte merparten av hemuppgifterna är lösta får du inte lov att genomföra laborationen.

För att anmäla dig till ett laborationspass klickar du på länken "Anmälan".
Laborationerna genomförs i grupper om två personer.

Examination av genomförd laboration sker genom att en fungerande konstruktion visas samt att ett par frågor besvaras. Merparten av dessa frågor måste besvaras korrekt.


Laboration 1-3

Under de tre första laborationerna kommer kretsar att konstrueras med diskreta komponenter, som NAND-, AND-, OR-, NOR-,  NOT-grindar och D-vippor (D-element).

När du har löst hemuppgifterna till en laboration kan du kontrollera dina kretsar med en simulator. Exempel på simulatorer som du kan använda ges nedan. Information om hur programmen fungera/används finns online.

LogiSim (JAVA applikation)

Simulator.io (webbaserad simulator)


Laboration 4

Se till att läsa igenom "Appendix B - Introduktion till Vivado" innan laborationen. Det finns också specifika övningsuppgifter inför dessa laborationer, se fliken "Exercises". Syftet med dessa är att underlätta arbete under labortation 4-5.

Om du vill kan du också installera Vivado på din dator via länken nedan. Du har även access till fjärde våningen och kan förbereda laborationen då där inte är någon schemalagd aktivitet.

Vivado HLx WebPack (Vi använder version 2016.1 under laborationerna)

Vivado_demo_projekt (filer för Vivado tutorial)

Laboration4_filer  (filer som används under laborationen), uppdaterad 2017-11-14

VHDL-syntax (kortfattad sammanfattning av VHDL-syntax)

Schema för laborationslokaler

OBS: Ni placerar era filer under C:\users\<login-is>\Program\ för att Vivado ska kunna exekvera med dem.  Om ni vill komma åt filerna från en annan dator så måste ni spara undan dem i er h-drive. (Hårddiskarna rensas också då och då, så det är alltid bra att spara sina filer på ett utrymme som tillhör er själva.)


Laboration 5

För laboration 5 kommer det att ges handledning under två tillfällen (laboration 5 & 6 på anmälningssidan).

Det finns inget delmål för labbpass 5, du redovisar när du är klar med hela laborationen, dock senast på labbpass 6! De filer som behövs under laborationen finns att ladda hem här.


För frågor angående laborationer kontakta Christoffer Cederberg.