Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Examination

EITF45 Computer Communication, 2019/2020


Dugga

Duggan är den 16/12 kl.14.15-16 i matteannexet. Duggan är frivillig och består av 10 korta frågor som rör teorin på föreläsningarna 1-3 och 5-7 samt teoriövningar 1-3. Duggan kan ge max 10p totalt. Dina poäng på duggan adderas till dina poäng på Del A på tentan, vilket innebär att duggan kan göra det lättare för dig att klara tentan eller få högre betyg. Dugga-poängen gäller under ett läsår (dvs tentan samt de två omtentorna). Det är ok att använda miniräknare på duggan men den kommer inte att behövas.

Du måste ha med dig ett id till duggan!

Tentamen

Tentan är den 17/1. Tentan består av 7 uppgifter som totalt kan ge 80p. Tentan består av en Del A (50p) och en Del B (30p). För att få godkänt på tentan krävs minst 30p på Del A samt 10p på Del B. För betyg 4 gäller minst 56p totalt och att kraven för 3a är uppfyllda. För betyg 5 ska du ha minst 70p. Dina dugga-poäng adderas till dina poäng på Del A.

Du får lov att ha en miniräknare på tentan. Denna ska vara utan script/program.

Detta header-blad delas ut på tentan. Du får inte ta med dig ett eget.

Till er hjälp för tentaläsning finns 3 extentor med lösningar samt Instuderingsfrågor. Flertalet av övningsuppgifterna är också gamla tentauppgifter. Tentan kommer att ha samma struktur som tidigare år; dvs uppgift 1-4: Teori från föreläsningar och övningar, uppgift 5: Header, uppgift 6: Networking, uppgift 7: Routing.

Om det är något fel eller konstigheter i lösningarna, maila kursansvarig Maria Kihl så fixar vi det så fort som möjligt.

Instuderingsfrågor för uppgifterna 1-4 på tentan (med lösningsförslag)

Tentamen från januari 2019 Lösningsförslag

Tentamen från Januari 2018 Lösningsförslag

Tentamen från Januari 2017 Lösningsförslag