Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Course Information

EITN30 Internet Inside, 2018/2019


Kurskod: EITN30
Poäng: 7.5
Läsperiod: VT1
Kursansvarig: Mats Cedervall, rum E3111
Föreläsare: Per Zander och Torbjörn Söderberg, båda från Axis.
Laborationsassistent: Christian Rose
Kurssekreterare: Anne Andersson, rum E3152B