Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Laboratory Lessons

ETI265 Signal Processing in Multimedia, 2016/2017


Laborationsinstruktioner kan laddas ner här (The laboration instructions can be found here).

Läs igenom introduktionen och utför förberedelseuppgifterna innan laborationen!

Filer: ekg1.matgsmsig.matlena.gif

Laboration 1: A System for Recording

Laboration 2: IIR Filter Design

Laboration 3: Image Filtering

Laborationerna kommer att utföras i grupper om två studenter vid varje dator. Ni kan antingen välja laborationspartner inför labben, eller så kan grupperingen ske vid labtillfället. Studenter tillåts laborera ensamma om datorplats finns.

Page Manager: |