Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Laboratory Lessons

ETE115 Electromagnetics and Electronics, 2016/2017


Två frivilliga laborationer arrangeras under kursens gång. Du anmäler dig med din STIL eller LTH-id under fliken "Anmälan" nedan. OBS: systemet hanterar inte avanmälan.

Avsikten med laborationerna är främst att erbjuda praktiska erfarenheter av elektronik, där ni får tillfälle att själva koppla ihop en krets och göra grundläggande mätningar. Instruktioner till labbarna finns nedan.