Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

First page

ETI260 Computational Electromagnetics, 2008/2009


 • Boka tid för muntlig tentamen.
 • Projektredovisning den 12/12
 • Länkar till fri programvara och hemsidor under Informationsbank till vänster.
 • LaTeX (beamer) klass till presentationerna
 • De filer som låg på desktop har flyttats till C:disken på dator 15 (till höger när man kommer in i rummet). Lägg inte nya filer på desktop.
 • EField och CST ska köras mot C:disken.  
 • EMBdipole och Fdipole ligger på S:disken.
 • plattkondensator.m 
 • Uppdatering av inlämningsuppgiften i FEM
 • Två sätt att generera fyrkantspulser kring rad 65-75 i FDTD_1D_ill.m
 • De först elektroniska frågorna är öppna tom kl 12.00 den 11/11.
 • Se kursplan för föreläsningsanteckningar och schema 
 • Första föreläsning: tisdagen den 28/10 kl 10-12 i E:3139