lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

___________________________________________________________

 

utlagt 2011-07-07

Det är tänkt att man ska anmäla sig till omtentan i augusti genom att gå till www.eit.lth och sedan klicka på "Omtentamen". Men detta är inte implementerat dagens datum. Antingen avvaktar man att det kommer att fungera eller så skickar man ett email till Richard.Lundin@eit.lth.se och anmäler att man vill gå upp på omtentan.

Omtentan äger rum onsdag 24 augusti 2011 kl 14-19 i lokal Sparta C och Sparta D.

 

___________________________________________________________ 


 

Schemat är som i schemageneratorn förutom följande ändringar:

Föreläsning onsdag kl 8-10 är flyttad till onsdag kl 10-12 samma sal (E-2349) för följande onsdagar:

onsdag 9 februari, onsdag 16 februari och onsdag 23 februari.

Onsdag 2 februari är undervisningen inställd p g a att den dagen är E-dag.

Slut ändringar.

 

Sista onsdagen i läsperioden är det alltså ingen undervisning i denna kurs. 

 

Exempel som ska räknas är:

Räkneövning tisdag 18 januari: 1,2,3

Räkneövning tisdag 25 januari: 4,5,6,7

Räkneövning onsdag 26 januari: 8,9,10,11

Räkneövning tisdag 1 februari: 13,14,17,18,19,20,21,22

Räkneövning tisdag 8 februari: 23, 24, 25, 27

Räkneövning onsdag 9 februari: 26, 28, 29, 30

Räkneövning tisdag 15 februari: 31, 32, 33

Räkneövning onsdag 16 februari: 34, 35, 36, 37

Räkneövning tisdag 21 februari: 38, 39, 40, 41

Räkneövning onsdag 23 februari: 42, 44, tentan från mars 2010

Räkneövning tisdag 1 mars: tentan från mars 2009 och tentan från mars 2008 

Uppgift 44 och extentorna delas ut av Richard. 

 

 

Page Manager: |