lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Omtenta 14/4

Omtentan den 14:e april kommer att ske som en muntlig tentamen via Zoom. Mer information och möjlighet att välja tid kommer att skickas ut till alla registrerade studenter efter deadlinen för registrering den 6:e april. Du måste registrera i Ladok för att ta omtentan och inga sena anmälningar kommer att accepteras. Tentan kommer att innehålla liknande frågor som i tidigare tentor, med viss anpassning för det muntliga formatet. Om många studenter anmäler sig kan tentan hållas i små grupper om 5-6 studenter. Om du har frågor rörande omtentan kan du kontakta mig: emma.fitzgerald@eit.lth.se

 

Välkommen till hemsidan för kursen Kommunikationssystem höstterminen 2019. Här ska du finna information om allt som berör kursen. 

Första föreläsning är måndag 2/9 10-12 i E:C. Men kursen har en första introduktion redan onsdag 28/8 10-11 i E:1406. Välkomna!

Kursprogrammet innehåller huvuddragen av den information du behöver för att fullfölja kursen. Vissa moment i kursen har obligatoriskt deltagande, det vill säga du måste vara närvarande för att få godkänt på kursen. Läs kursprogrammet noga. Och kolla schemat

På sidan Resultat följer du din progression i kursen det vill säga vilka obligatoriska moment du gjort. Håll koll på den sidan så att den stämmer. Anmäl snarast till kursansvarig om du upptäcker avvikelser.

Administrativa regler vid tentamen!

Du måste vara anmäld för att få tenta. Detta gäller alla tentor. Läs här om beslutet.