lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Välkommen till kursen Teknikhistoria 2020

Kursen är valfri och omfattar 4,5 poäng. Kursen består av föreläsningar och skriftliga reflektioner. Föreläsningarna kommer att ges på svenska.

Första föreläsningen är på måndag, den 20/1, 18.00-20.00 i E:A.

På EITs kursexpedition hjälper dig Erik Göthe med administrativa frågor kring kursen. Kursexpeditionen finns på 3:e våningen i höghuset, trapphall A Norra.

Page Manager: Kaan Bür |