lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

 

California, here we come!!! 

 

Förberedelserna är i full gång för nästa internationella workshop inom Massive MIMO på IEEE Globecom i San Diego den 6-10 Dec 2015.  EITs Ove Edfors och Fredrik Rusek har bråda dagar att tillsammans med IMEC i Belgien samt Cornell University i USA starta upp organiserandet av workshopen. Förutom LTH är ett stort antal internationella organisationer inom akademi och industri representerade och Massive MIMO är redan en av EITs paradgrenar. Tekniken blir högst sannolikt en viktig kugge i de kommande 5G-systemen och denna konferens tillhör de viktigaste för att sprida kunskapen som forskas fram inom teknikområdet.  En första lista innehåller ämnen som test, prototyping, antenna configuration, channel estimation, synchronization, RF front-ends och mycket mera. Det nya forskningsfältet Massive MIMO ger med bl.a. hjälp av ökade antal basstationsantenner möjligheter till kraftigt förbättrad nätprestanda både vad gäller energiförbrukning och utnyttjande av radiospektrum. Att Massive MIMO kommer spela en viktig roll i framtidens trådlösa system är både forskar- och industrivärlden eniga om. Mycket kunskapsjakt återstår dock innan tekniken kan komma till kommersiell användning och workshoppen i Kalifornien är den perfekta mötesplatsen för att hitta och diskutera de svåraste knutarna att lösa upp. 

Mer fakta om konferensen hittar du på M-MIMO at Globecom

2015-04-14 Framtidens examination prövas på EIT

  Professor Per Ödling har å LTHs vägnar examinerat MOOCs (Massive Ope....

2015-04-17 Massive MIMO workshop @ IEEE GLOBECOM 2015 (San Diego, CA)

EIT researchers in Massive MIMO arranging a workshop (December 6-10) at IEEE GLOBECOM 2015 in San Di....

PhD thesis defence Ivaylo Vasilev

Date: 2015-04-28, at 10:15 Place: Lecture hall 1406, E:building, Lund University, Faculty of Enginee....

Seminarium KTH, 21 April. Tar datorn över arbetet?

Datum: Tisd 21 april, 2015 Tid: 17:00 till 20:00 Plats:  Sal Q1, Osquldas väg ....

Software award ceremony.

Date: April 27, 2015 Time: 12.30 Place: E-husets foajé  Invitation to the fir....

Ivaylo Vasilev PhD defense

  Welcome to attend Ivaylo Vasilev PhD defense. Title: User Effect Mitigation in MIMO Te....

mmWave-Massive MIMO seminar

  Title: On the Mutual Orthogonality of Millimeter-wave Massive MIMO ChannelsSpeaker: Assist. ....

2015-12-06 Massive MIMO workshop @ IEEE GLOBECOM 2015 (San Diego, CA)

EIT researchers in Massive MIMO arranging a workshop (December 6-10) at IEEE GLOBECOM 2015 in San Di....

 • A. Capone, M. Pioro, Y. Li, D. Yuan:
  On packet transmission scheduling for min-max delay and energy consumption in wireless mesh sensor networks
  INOC 2015, 7th International Network Optimization Conference, Warsaw, Poland, 2015-05-18/2015-05-20. (In press)
 • Y. Fouquet, D. Nace, M. Pioro, M. Poss:
  Elastic Flow Rerouting: a novel rerouting strategy resilient to multiple partial link failures
  INOC 2015, 7th International Network Optimzation Conference, Warsaw, Poland, 2015-05-18/2015-05-20. (In press)
 • R. Alvizu, G. Maier, M. Tornatore, M. Pioro:
  Differential delay constrained multipath routing for SDN and optical networks
  INOC 2015, 7th International Network Optimzation Conference, Warsaw, Poland, 2015-05-18/2015-05-20. (In press)
 • D. Medhi, M. Mycek, M. Pioro:
  A note on the number of paths required in optical solutions of a classical multicommodity flow problem for an arbitrary cost function
  INOC 2015, 7th International Network Optimzation Conference, Warsaw, Poland, 2015-05-18/2015-05-20. (In press)