lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Ove Edfors
Professor

Biografi

Ove Edfors är född 1966 i Örnsköldsvik, Sveige. Han tog sin civilingenjörsexamen i Datateknik 1990 och sin doktorsgrad i signalbehandling 1996, båda vid Luleå Tekniks Universitet, Sverige. Våren 1997 arbetade han som vikarierande lektor vid Avdelningen för signalbehandling, vid samma universitet, och hösten 1997 började han arbeta vid dåvarande Institutionen för tillämpad elektronik, Lunds tekniska högskola. Denna institution är idag en del av Institutionen för elektro- och informationsteknik, Lund universiet, där han är prfessor i radiosystem sedan år 2002.

Hans forskningsintressen inkluderar radiosystem, statistisk signalbehandling och lågkomplexa algpritmer med tillämpningar inom telekommunikation.